Retele si software de telecomunicatii

Despre program

Programul de studii universitare de licenţă ”Reţele si Software de Telecomunicaţii” are ca misiune fundamentală formarea de specialişti cu o solidă pregătire teoretică şi practică în aria vastă a telecomunicaţiilor, dublată de o specializare corespunzătoare în domeniul diverselor tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Grafică asistată de calculator
 • Fizică
 • Informatică aplicată
 • Materiale pentru electronica
 • Limba engleza
 • Educaţie fizică şi sport
 • Limba franceza (facultativ)
 • Tehnologii de programare in internet (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Bazele electrotehnicii
 • Componente si circuite pasive
 • Chimie
 • Bazele electrotehnicii
 • Programarea obiect-orientata
 • Dispozitive electronice
 • Semnale şi sisteme
 • Teoria transmisiunii informatiei
 • Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice
 • Grafică asistată de calculator
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Programare in Labview (opțional)
 • Instrumentatie virtuala pentru sisteme electronice (opțional)
 • Limba franceza (facultativ)
 • Ştiinţă şi religie (facultativ)
 • Masurări în electronică si telecomunicatii
 • Circuite electronice fundamentale
 • Circuite integrate digitale
 • Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiei
 • Modele SPICE
 • Analiza şi sinteza circuitelor
 • Practica de domeniu
 • Baze de date (opțional)
 • Sisteme de operare (opțional)
 • Circuite integrate analogice
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Instrumentaţie electronică de măsură
 • Comunicaţii analogice şi digitale
 • Programare in Java
 • Electronica de putere
 • Structuri de date si algoritmi
 • Arhitecturi si protocoale de comunicatii (opțional)
 • Retele si servicii (opțional)
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Microcontrolere
 • Bazele sistemelor de achiziţii de date
 • Televiziune
 • Sisteme de comunicatii
 • Microunde
 • Practica de specialitate
 • Comunicare (opțional)
 • Economie (opțional)
 • Comunicatii de date
 • Ingineria traficului
 • Inginerie software pentru comunicatii
 • Circuite de microunde
 • Echipamente pentru comunicatii radio
 • Activitate de cercetare proiectare
 • Calitate si fiabilitate (opțional)
 • Fiabilitate (opțional)
 • Retele de comunicatii mobile (opțional)
 • Radiocomunicatii (opțional)
 • Algoritmi de criptare in retele de telecomunicatii (facultativ)
 • Compatibilitate electromagnetica (facultativ)
 • Comunicatii optice
 • Tehnici si sisteme de comutatie
 • Surse de putere pentru echipamente de comunicatii
 • Elaborarea Proiectului de diplomă
 • Practica pentru Proiectul de diplomă
 • Construcția aparaturii de telecomunicatii (opțional)
 • Tehnologie electronica (opțional)
 • Sisteme de operare pentru platforme mobile (opțional)
 • Sisteme avansate de baze de date (opțional)
 • Sisteme de telecomanda si radionavigatie (opțional)
 • Sisteme de comunicare om-masina (opțional)
 • Sustinerea examenului de diploma (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer