Despre program

Programul de studii Reţele şi Software de Telecomunicaţii reprezintă o specializare din domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, care funcţionează din anul 2005 în cadrul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare. Programul de studiu se derulează în primii doi ani în comun cu specializarea Electronică Aplicată, iar în ultimii doi ani programul se diferenţiază pe discipline de specialitate din subdomeniul Telecomunicaţii. Obiectivul general al programului de studii Reţele şi Software de Telecomunicaţii este de a forma ingineri capabili să analizeze soluţii tehnice, să proiecteze, să implementeze şi să exploateze reţele de telecomunicaţii pentru servicii de date radio, prin cablu sau fibră optică. În facultate se studiază discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi complementare, utile în formarea studenţilor ca specialişti în Telecomunicaţii. Competenţe ale absolvenţilor: Programul de studii Reţele şi Software de Telecomunicaţii conferă absolvenţilor competenţele de bază necesare unui inginer electronist pentru înţelegerea profundă a principiilor ştiinţifice din ingineria electronică şi tehnologia informaţiei şi a comunicării. În plus urmăreşte formarea şi dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi deprinderilor pentru proiectarea, exploatarea şi integrarea de sisteme de comunicaţie bazate pe reţele hardware şi aplicaţii software pentru gestiunea serviciilor în reţelele de telecomunicaţie. Facilităţi de studiu şi de cercetare: Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare dispune de o bază materială completă, proprie, suficientă desfăşurării proceselor de învăţământ şi cercetare. Baza materială cuprinde spaţii pentru activităţi didactice de cercetare şi spaţii auxiliare. Spaţiile corespund standardelor corespunzătoare unui proces de învăţământ superior de calitate. Cadrele didactice, de o înaltă calificare ştiinţifică, provin de la Universitatea din Piteşti

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer