Despre program

Autovehicule Rutiere, cunoscut sub sigla AR, este un program de studii universitare care conferă absolvenţilor săi, diploma de ingineri în domeniul Ingineria autovehiculelor, specializarea Autovehicule Rutiere. Această specializare s-a înfiinţat în anul 1977, Piteştiul devenind, în acest fel, al treilea centru universitar naţional – după Braşov şi Bucureşti – în domeniul ingineriei de autovehicule rutiere.

Prin pregătirea pe care o primeşte în timpul studiilor universitare, inginerul de automobile, cum este numit în limbajul curent, acoperă un câmp larg de activităţi, începând cu cele de concepţie a automobilelor şi a ansamblurilor lor, continuând cu pregătirea fabricaţiei automobilelor, încercarea lor, dar şi cu activităţi de proiectare şi realizare a aparaturii de reparare, diagnosticare, a exploatării lor, a organizării activităţilor de transport, de trafic rutier, de protejare a mediului etc.

În acest fel, inginerul de automobile îşi găseşte locul atât într-un institut de cercetare sau într-o mare societate producătoare de automobile, cât şi într-una de reparare şi întreţinere, într-un autoservice, în unităţi de transport și control rutier, în poliţia rutieră, etc.

Domeniu de licenta/master
Ingineria autovehiculelor
Specializare
Autovehicule rutiere
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Chimie
 • Fizică
 • Geometrie descriptivă
 • Ştiinta şi ingineria materialelor
 • Economie generală
 • Educaţie fizică
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Desen tehnic
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Practică
 • Discipline opţionale (Limba engleză / Limba franceză)
 • Discipline facultative (Tehnici de documentare-comunicare)
 • Matematici speciale
 • Infografică
 • Mecanică
 • Rezistenţa materialelor
 • Electrotehnică şi maşini electrice
 • Mecanica fluidelor
 • echipamente hidraulice şi pneumatice
 • Control dimensional si măsuratori tehnice
 • Mecanisme
 • Mecanisme - proiect
 • Infografică
 • Vibraţii mecanice
 • Termotehnică şi echipamente termice
 • Organe de maşini
 • Practică
 • Discipline opţionale (Limba engleză / Limba franceză
 • Politologie / Noțiuni generale de drept)
 • Discipline facultative (Istoria tehnicii
 • Educaţie fizică
 • Psihologia educaţiei
 • Psihologia muncii)
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Organe de maşini
 • Organe de maşini - proiect
 • Electronică şi bazele sistemelor automate
 • Metoda elementului finit
 • Procese şi caracteristici ale motoarelor de autovehicule
 • Dinamica autovehiculelor
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Fiabilitatea autovehiculelor
 • Calculul şi construcţia motoarelor de autovehicule
 • Motoare de autovehicule - proiect
 • Dinamica autovehiculelor
 • Construcţia şi calculul autovehiculelor
 • Echipament electric şi electronic auto
 • Dinamica autovehiculelor - proiect
 • Fabricarea si repararea autovehiculelor
 • Practică
 • Discipline facultative (Tehnici de prospectare a pieței muncii
 • Tribotehnică
 • Limba engleză în domeniul profesional / Limba franceză în domeniul profesional
 • Metode de muncă în grup)
 • Construcţia și calculul autovehiculelor
 • Constructia și calculul autovehiculelor - proiect
 • Fabricarea și repararea autovehiculelor
 • Fabricarea și repararea autovehiculelor - proiect
 • Încercarea și omologarea autovehiculelor
 • Economicitatea autovehiculelor şi protectia mediului
 • Managementul intreprinderii
 • Marketing
 • Diagnosticarea autovehiculelor
 • Proiectare asistată de calculator
 • Metodologia elaborării proiectului de diplomă
 • Practică
 • Discipline opţionale (Pachet opţional 1/2)
 • Discipline facultative (Managementul proiectelor
 • Limba engleză în domeniul profesional / Limba franceză în domeniul profesional
 • Sustinere examen diplomă)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Înfiinţată în 1969, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie oferă în prezent, în cadrul domeniului fundamental Ştiinţe inginereşti, patru programe universitare de licenţă, nouă programe de master universitar şi trei programe doctorale. Facultatea şi-a probat competenţa prin formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti, prin producerea şi transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice, prin contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii şi la dezvoltarea performanţelor cadrelor didactice şi a personalului din cercetare. Din punct de vedere al programelor de studii, facultatea îmbină profilul ingineresc cu profilul economic, urmărind o flexibilizare modulară a specialităţilor în cadrul aceluiaşi profil. Dotarea materială permite orientarea către formarea profesional-ştiinţifică şi cercetarea de vârf, urmărindu-se astfel dezvoltarea pregătirii universitare prin studii de master şi doctorat. Pentru pregătirea studenţilor, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie dispune de o bază materială corespunzătoare pentru toate specializările. Studenţilor le sunt oferite locuri de cazare în căminele studenţeşti, iar cantina studenţească asigură masa la preţuri modice. Studenţii cu merite deosebite la învăţătură pot beneficia de burse de studiu, în ţară şi în străinătate, în cadrul numeroaselor programe la care facultatea este parteneră. În timpul studiilor se obţine Certificatul de competenţă lingvistică, prin care se atestă cunoştiinţele dobândite în minimum două limbi străine. Opţional, studenţii pot frecventa cursurile modulului psihopedagogic şi obţine atestatul care le permite să profeseze în învăţământ. Studenţii de la specializările AR şi ITT pot urma, gratuit, cursurile Şcolii de Conducători Auto din cadrul facultăţii, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, categoriile B şi C. Cursurile pentru obţinerea permisului auto categoria B pot fi urmate, cu taxă, şi de studenţii de la celelalte specializări. Biblioteca universitară asigură necesarul de carte pentru disciplinele studiate pe durata celor patru ani, precum şi un fond important de reviste cu circulaţie internaţională. Pentru petrecerea timpului liber, studenţii pot beneficia de facilităţile oferite de Casa de Cultură a Studenţilor şi de Baza Sportivă, modern utilate, precum şi de bilete gratuite în tabere de odihnă şi tratament.

Pitești Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Corp T, Et. 4, camera 422, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer