Despre program

Programul de studii universitare de licenţă Calculatoare, gestionat de Departamentul de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică are ca misiune formarea de specialişti cu o solidă pregătire teoretică şi practică în domeniul calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei. Prin competenţele dobândite, în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa forţei de munca şi cu cadrul naţional al calificărilor, absolvenţii urmează sa dispună de toate cunoştinţele generale şi de specialitate care sa le permită exercitarea în condiţii foarte bune, compatibile cu standardele internaţionale, a profesiei de inginer într-un domeniu de mare actualitate. Programul de studii universitare de licenţă Calculatoare are şi misiunea de creare a premiselor de continuare a studiilor universitare pentru absolvenţi, prin programe de studii de masterat în domeniul calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei sau alte domenii înrudite, dar şi a învăţării pe tot parcursul vieţii (long life learning).

Domeniu de licenta/master
Calculatoare și tehnologia informației
Specializare
Calculatoare
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematică
 • Algebră liniară geometrie analitică şi diferenţială
 • Informatica aplicata
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Fizica
 • Limba Engleza
 • Educaţie fizică
 • Comunicare (facultativ)
 • Limba Franceza (facultativ)
 • Matematici Speciale
 • Metode numerice
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Grafică asistată de calculator
 • Proiectare logica
 • Structuri de date si algoritmi
 • Modelare si simulare
 • Programare in Matlab (facultativ)
 • Limba Franceză (facultativ)
 • Electrotehnică
 • Electronică digitală
 • Dispozitive electronice şi electronică analogică
 • Programare orientată pe obiecte
 • Elemente de grafică pe calculator
 • Limbaje de descriere hardware
 • Economie generala
 • Limba Engleză
 • Educaţie fizică
 • Ştiinţă şi religie (facultativ)
 • Limba Franceză (facultativ)
 • Calculatoare numerice
 • Baze de date
 • Proiectarea algoritmilor
 • Inteligenta artificiala
 • Structuri hardware reconfigurabile
 • Practica de domeniu
 • Paradigme de programare (opțional)
 • Programare logică şi programare funcţională (opțional)
 • Achiziţia şi prelucrarea datelor (opțional)
 • Măsurători electronice (opțional)
 • Programare în medii Visual (facultativ)
 • Limba Franceză (facultativ)
 • Structura şi organizarea calculatoarelor
 • Teoria sistemelor
 • Ingineria programelor
 • Programare orientată pe obiecte
 • Sisteme de prelucrare grafică
 • Microprocesoare şi limbaje de asamblare
 • Limbaje formale şi automate (opțional)
 • Limbaje formale şi translatoare (opțional)
 • Bioinginerie (facultativ)
 • Algoritmi paraleli şi distribuiti
 • Proiectarea cu microprocesoare
 • Sisteme de operare
 • Proiectarea bazelor de date
 • Practica de specialitate
 • Retele de calculatoare (opțional)
 • Protocoale de comunicatii (opțional)
 • Proiectarea aplicaţiilor orientate pe obiecte (opțional)
 • Programare web (opțional)
 • Leadership (facultativ)
 • Prelucrarea imaginilor
 • Procesarea semnalelor
 • Sisteme de calcul in timp real
 • Sisteme de calcul in timp real
 • Sisteme distribuite
 • Activitate de cercetare proiectare
 • Interactiunea om-calculator (opțional)
 • Sisteme inteligente (opțional)
 • Invatare automata (opțional)
 • Sisteme bazate pe cunostinte (opțional)
 • Etica (facultativ)
 • Criptografie si securitate informationala
 • Retele locale
 • Programare paralela
 • Proiectarea asist de calc a modulelor electronice
 • Sisteme avansate de baze de date
 • Practica pentru proiectul de diploma
 • Elaborarea proiectului de diploma
 • Sisteme de intrare - iesire si echipamente periferice (opțional)
 • Sisteme de recunoastere a formelor (opțional)
 • Sustinerea examenului de diploma (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer