Despre program

Competențe profesionale

– Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice

– Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei

– Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice

– Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie

– Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice

– Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic

Domeniu de licenta/master
Inginerie energetică
Specializare
Managementul energiei
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Informatică aplicată
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Chimie
 • Economie generală
 • Limba engleză
 • Educașie fizică și sport 1
 • Comunicare
 • Fizică
 • Metode numerice
 • Matematici speciale
 • Ecuații diferențiale
 • Grafică asistată de calculator
 • Mecanică
 • Tehnologia materialelor
 • Limba engleză 2
 • Educație fizică și sport 2
 • Energetică generală
 • Electrotehnică
 • Bazele termodinamicii I
 • Mecanica fluidelor
 • Rezistența materialelor
 • Limba engleză 3
 • Disciplină opțională 2
 • Electrotehnică II
 • Bazele termodinamicii II
 • Energia și mediul
 • Transfer de căldură și masă
 • Mecanisme
 • Teoria probabilității și statistică matematică
 • Limba engleză 4
 • Practică de domeniu
 • Mașini și acționări electrice
 • Echipamente și instalații termice
 • Echipamente și instalații termice - proiect
 • Echpamente electrice
 • Mașini hidraulice
 • Disciplină opțională 3
 • Teoria reglării automate
 • Măsurări electrice și electronice
 • Disciplină opțională 3
 • Producerea energiei electrice și termice
 • Partea electrică a centralelor și stațiilor
 • Combustibili și instalații de ardere
 • Eficiență energetică
 • Resurse energetice secundare
 • Electronică
 • Utilizarea energiei termice
 • Energetica clădirilor
 • Audit termoenergetic
 • Audit electroenergetic
 • Electronică de putere
 • Electrosecuritate și izolația rețelelor
 • Protecția mediului
 • Disciplina opțională 4
 • Gestiunea energiei termice
 • Gestiunea energiei termice - proiect
 • Gestiunea energiei electrice
 • Protecții prin relee: clasice și numerice
 • Disciplina opțională 4
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Practică pentru elaboraree proiect de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti

Facultatea de Inginerie

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Adresa: Str.Emil Cioran Nr.4, Sibiu, 550025, Romania

Informatii despre Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Universitatea funcţionează în trei campusuri universitare situate în oraşele Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila şi are sediul central în municipiul Piteşti.

În prezent, oferă programe de studiu în management şi business administration, marketing, economie, afaceri internaţionale, finanţe, contabilitate, drept, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe administrative, asistenţă socială. Cursurile de masterat oferă specializare în domeniile management, marketing, contabilitate şi ştiinţele comunicării.

Universitatea Constantin Brâncoveanu este membră a European Network For Business Studies and Languages (SPACE), alături de alte 91 de universităţi din 25 de ţări, precum şi a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, organizaţie mondială cu sediul la Paris, ce reuneşte instituţii de învăţământ superior din Europa, America, Africa, Asia şi Australia.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer