Despre program

Înființată în anul 2008, specializarea Ingineria mediului, răspunde unei cerințe accentuate de formare a specialiștilor în domeniul protecției mediului. Protecția mediului este un domeniu tehnico-științific interdisciplinar, care presupune formarea de competențe în domeniul științelor fundamentale ale naturii (chimie, fizică, biologie), în cel tehnico-ingineresc, economic, al reglementărilor legislative și al standardelor de calitate. În cadrul Universității din Pitești există atât cadre specializate în aceste domenii, cât și dotări materiale și de laborator care să poată susține cu succes formarea specialiștilor în protecția mediului. Universitatea are o tradiție de colaborare cu agenți economici, instituții de profil și institute de cercetare din zonă la care studenții noștri pot efectuă stagii de practică tehnico-productivă, pot participă la manifestări științifice și unde pot elabora lucrări de licență (cum sunt Agenția Regională de Protecția Mediului, AN Apele Române, SC APA CANAL 2000 SĂ, OSPA Argeș, ICSI Râmnicu Vâlcea, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, și altele), precum și relații solide cu instituții de învățământ superior din țara și europene, inclusiv cu profil de protecție a mediului.

Domeniu de licenta/master
Ingineria mediului
Specializare
Ingineria mediului
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematica 1 (Analiza matematica)
 • Fizica 1 (Fenomene electromagnetice si optice)
 • Mecanica
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Chimie I (Chimie generala si analitica)
 • Limba straina 1
 • Educatie Fizica 1
 • Integrare europeana
 • Matematica 2 (Algebra liniara si geometrie analitica si dif.)
 • Termodinamica
 • Elemente de inginerie mecanica
 • Chimie 2 (Chimie organica)
 • Limba straina 2
 • Teoria cunoasterii stiintifice
 • Istoria descoperirilor stiintifice
 • Educatie Fizica 2
 • Metode statistice in prelucrarea informatiilor de mediu
 • Electrotehnica
 • Chimia mediului I (Procese chimice in mediu si poluare)
 • Fizica 2 (Atomica si nucleara)
 • Stiinta si ingineria materialelor
 • Mecanica fluidelor si hidraulica
 • Limba straina 3
 • Biochimie ecologica
 • Educatie Fizica 3
 • Grafica asistata de calculator
 • Electronica
 • Chimia mediului II (Poluanti chimici
 • metode de depoluare)
 • Practica tehnico-productiva
 • Limba straina 4
 • Infografica in protectia mediului
 • Tehnologia informatiei
 • Materiale utilizate in protectia mediului
 • Procese fizice in starea condensata
 • Procese electromagnetice si de ionizare in atmosfera
 • Filozofie
 • Educatie Fizica 4
 • Monitorizare si diagnoza calitatii mediului
 • Stiinta solului
 • Fizica si poluarea atmosferei
 • Ecologie generala
 • Epurarea apelor uzate
 • Alimentari cu apa si canalizari
 • Energetica clasica si nucleara
 • Materiale ecologice
 • Reglementari legislative si tehnice in protectia mediului
 • Surse de radiatii si tehnici de protectie
 • Fenomene de transfer si operatii unitare
 • Vibratii si poluare sonora
 • Meteorologie si climatologie
 • Climatologie
 • Gestiunea integrata a deseurilor
 • Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
 • Agrochimie ecologica
 • Gestionarea resurselor de apa
 • Geologie si hidrogeologie
 • Elemente de electrochimie si coroziune
 • Analiza si sinteza proceselor tehnologice (Surse tehnologice de poluare)
 • Calitatea mediului si dezvoltare durabila (Management ecologic)
 • Topografie
 • Proiectare pentru licenta
 • Energii neconventionale
 • Protejarea florei si faunei
 • conservarea biodiversitatii
 • Inginerie funciara
 • Ecoetica
 • Bioinginerie
 • Fenomene electrice si de ionizare in atmosfera
 • Metode de contructii nedistructiv in protectia mediului
 • Factori de risc
 • depololuare si refacerea mediului
 • Securitate nucleara
 • Metodologia elaborarii proiectelor de finantare
 • Economia mediului
 • Marketing ecologic
 • Riscuri si hazarde in mediu

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer