Despre program

Specializarea Electronică aplicată a fost concepută să pregătească ingineri electronişti care să fie capabili să proiecteze şi să întreţină echipamente electronice industriale din cele mai diverse domenii de activitate. Dupa educaţia generală în domeniul electronic efectuată în primii doi ani sunt predate discipline de specialitate astfel alese încât să asigure o pregătire cât mai largă în domenii precum electronica industrială, electronica medicală, electronica auto, sisteme de televiziune, procesarea digitală a semnalelor, microprocesoare şi microcontrolere, aparate electronice de măsură şi control, sisteme inteligente folosite în echipamentele medicale. O atenţie specială este acordată pregătirii în domeniul modelării şi simulării diverselor echipamente, precum şi a proiectării asistate de calculator a circuitelor electronice.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • Algebră
 • Bazele electrotehnicii 1
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1
 • Limbi străine 1
 • Educație fizică 1
 • Matematici speciale 1
 • Bazele electrotehnicii 2
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de progrmare 2
 • Grafica pe calculator
 • Materiale
 • componente și circuite pasive
 • Limbi străine 2
 • Educație fizică 2
 • Opționale (Informatică aplicată 1
 • Metode numerice
 • Informatică aplicată 2
 • Fizică 2)
 • Discipline facultative (Introducere în circuite analogice
 • Complemente de matematică aplicată)
 • Dispozitive eletronice
 • Semnale
 • circuite și sisteme 1
 • Analiză asistată de calculator a circuitelor electronice
 • Matematici speciale 2
 • Limbi străine 3
 • Educație fizică 3
 • Măsurări electrice și electronice
 • Transmisia și codarea informației
 • Circuite electronice fundamentale
 • Semnale
 • circuite și sisteme 2
 • Circuite integrate digitale
 • Limbi străine 4
 • Practică
 • Tehnologii WEB
 • Programare orientată pe obiecte
 • Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Circuite integrate analogice
 • Introducere în comunicații
 • Televiziune
 • Economie și marketing
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Tehnica microundelor
 • Aparate electronice de măsură și control
 • Automate programabile
 • Practică
 • Opționale (Electroacustică
 • Modelarea
 • simularea sistemelor electronice de acționare
 • Electronică industrială 1
 • Automatizări în electronica industrială
 • Electronică si informatică industrială
 • Electronică și informatică medicală
 • Prelucrarea datelor medicale)
 • Discipline facultative (Educație fizică IV
 • Bazele tehnologice ale microelectronicii
 • Structuri integrate pentru aplicații specifice 1
 • Aplicații practice ale microcontrolerelor
 • Programare orientată pe obiecte
 • Internetul tuturor lucrurilor)
 • Electronică industrială 2
 • Senzori și traductoare
 • Bazele sistemelor de achiziție de date
 • Sisteme audio video digitale
 • Rețele de calculatoare și sisteme distribuite
 • Comunicare
 • Inteligență computațională integrată
 • Echipamente periferice și interfațare om calculator
 • Electronică pentru automobile
 • Management
 • Practică elaborare proiect de diplomă
 • Susținere proiect de diplomă
 • Opționale (Compatibilitate electromagnetică în electronica de putere
 • Sisteme de control cu circuite reconfigurabile
 • Microprocesoare și microcontrolere
 • Procesare digitale și aplicații
 • Tehnici de interconectare în electronică
 • Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice de putere)
 • Discipline facultative (Structuri integrate pentru aplicații specifice 2
 • Verificarea funcțională a circuitelor integrate digitale)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer