Despre program

Absolvenţii specializării ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE dobândesc, prin absolvirea specializării, următoarele competenţe generale şi profesionale:

– Capacitatea de a culege, analiza şi interpreta date şi informaţii specifice echipamentelor pentru procese industriale în scopul formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete în domeniul ingineriei mecanice;

– Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice; 

– Abilităţi de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină; 

– Abilităţi de coordonare a echipelor de lucru şi a lucra în echipă; 

– Asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

– Capacitatea de a concepe şi a conduce un proces specific echipamentelor pentru procese industriale;

– Capacitatea de a soluţiona probleme tehnice specifice echipamentelor pentru procese industriale prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul ingineriei mecanice;

– Capacitatea de a sintetiza şi evalua problemele complexe din domeniul echipamentelor pentru procese industriale şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;

– Abilităţi de cercetare, proiectare şi inovare în domeniul echipamentelor pentru procese industriale;

– Capacitatea de a manageria activitatea de producţie şi întreţinere în domeniul echipamentelor pentru procese industriale. 

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică I
 • II
 • Chimie
 • Mecanică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
 • II
 • Desen tehnic și infografică I
 • II
 • Știinţa și ingineria materialelor metalice I
 • II
 • Limbi moderne I
 • II
 • Educaţie fizică I
 • II
 • Opționale (Istoria construcţiei europene
 • Cultură şi civilizaţie europeană)
 • Discipline facultative (Psihologia educaţiei
 • Pedagogie I)
 • Mecanisme
 • Termotehnică generală
 • Mecanica fluidelor
 • Metode numerice
 • Toleranţe şi control dimensional
 • Electrotehnică şi acţionări electrice
 • Programarea calculatorului şi limbaje de programare III
 • Rezistenţa materialelor
 • Limbi moderne I
 • II
 • Economie
 • Educaţie fizică
 • Practică
 • Opționale (Tehnologia prelucrărilor mecanice I
 • II
 • Electronică aplicată în procese industriale
 • Automatică aplicată în procese industriale
 • Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
 • Tehnologia materialelor)
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Didactica specialităţii)
 • Tehnologii de procesare prin turnare
 • Echipamente și instalații de încălzire
 • Tehnologii de procesare prin deformare plastică
 • Echipamente tehnologice pentru turnătorii I
 • Tehnologii de tratament termic și termochimic
 • Echipamente tehnologice pentru deformari plastice I
 • Echipamente și instalații de încălzire
 • Echipamente și instalații pentru tratamente termice
 • Mecanica și vibrații mecanice
 • Practică
 • Opționale (Traductori și tehnici de măsurare
 • Proiectarea asistată a sectoarelor de elaborare şi turnare
 • Echipamente și tehnologii de procesare a pulberilor
 • Proiectarea asistată a sectoarelor de deformare plastică
 • Echipamentul și tehnologia sudării
 • Simulare în teoria elasticității și plasticității
 • Fiabilitatea utilajelor pentru prelucrări la cald
 • Proiectarea asistată a sectoarelor de tratament termic)
 • Discipline facultative (Limba străină I
 • II
 • Inventică I
 • II)
 • Management
 • Echipamente tehnologice pentru transport operațional
 • Proiectarea asistată a sistemelor termice
 • Management de mediu în inginerie mecanică
 • Echipamente tehnologice pentru deformări plastice II
 • Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă
 • Modelare și analiză prin element finit
 • Echipamente tehnologice pentru turnătorii II
 • Opționale (Stiinta materialelor metalice speciale I
 • II
 • Automatica proceselor industriale
 • Controlul
 • comanda și reglarea echipamentelor
 • Mecatronică și elemente de robotică
 • Termotehnică aplicată
 • Mașini unelte
 • Elemente de tehnica confortului industrial
 • Proiectarea sistemelor tehnologice
 • Metalurgie mecanică)
 • Discipline facultative (Sănatatea și securitatea muncii-noțiuni de bază
 • Gestionarea relațiilor de muncă)
 • Acţionări hidraulice şi pneumatice
 • Organe de maşini I
 • II

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer