Despre program

Programul de studii universitare de masterat Mecanica fluidelor aplicată formează specialiști de înaltă calificare capabili să dezvolte aplicații tehnice avansate ale mecanicii fluidelor în trei domenii prioritare de cercetare-dezvoltare-inovare, energie, mediu, sisteme inteligente. Absolvenții acestui masterat au abilități analitice avansate, fiind capabili să dezvolte pe baze științifice noi produse, procese și metode pe următoarele domenii de competențe: -Turbine de vânt, Hidrodinamica avansată a turbomașinilor, Aerodinamică și Hidrodinamică avansată -Sisteme și echipamente pentru Depoluarea apei și aerului, Dinamica Fluidelor Polifazice -Modelarea sistemelor hidraulice automate, Sisteme și echipamente pneumatice, Sisteme și echipamente de reglare -Inginerie asistată de calculator, Analiză cu element finit, Analiza regimurilor dinamice.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Complemente de matematici aplicate
 • Elemente de fizică tehnologică
 • Sisteme dinamice în ingineria mecanică
 • Managementul proiectelor tehnice
 • Analiză cu element finit în ingineria mecanică
 • Aerodinamică şi hidrodinamică 1 – Strat limită şi turbulenţă
 • Ingineria fluidelor asistată de calculator
 • Procese hidrodinamice în elementele de reglare
 • Măsurarea și monitorizarea în timp real a parametrilor fluidelor
 • Sisteme și echipamente pneumatice
 • Laborator de proiectare-cercetare
 • Complemente de mecanica fluidelor
 • Complemente de ingineria fluidelor asistată de calculator
 • Bazele sistemelor de acţionare hidraulice şi pneumatice
 • Bazele hidrodinamicii turbomaşinilor
 • Dinamica fluidelor polifazice
 • Modelarea sistemelor de acționare hidraulice și pneumatice
 • Proiectarea turbinelor eoliene
 • Sisteme şi echipamente pentru depoluarea apei şi aerului
 • Ingineria fluidelor asistată de calculator II
 • Aerodinamică şi hidrodinamică 2 – Hidrodinamica avansată a turbomaşinilor
 • Sisteme de fabricaţie asistate de calculator
 • Robotică industrială
 • Tehnologii de fabricaţie asistate de calculator
 • Managementul inovării
 • Laborator de proiectare-cercetare II
 • III
 • Lucrarea de disertaţie – elaborare şi susţinere
 • Modele generalizate în mecanica fluidelor
 • Instrumentaţie virtuală în ingineria fluidelor

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial asigură formarea de specialiști într-un domeniu de foarte mare importantă pentru dezvoltarea țării. Facultatea noastră a luat ființă în cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, că urmare a evoluției firești a activității academice, o data cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultății de Mecanică înființată în Octombrie 1948. ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU DIN 25.10.2005, ținând cont de domeniile de învățământ și cercetare actuale ale facultății, s-a hotărât schimbarea numelui facultății în Construcții de Mașini și Management Industrial. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași ocupă un loc de frunte în învățământul superior tehnic din România, pregătind ingineri în specializările: tehnologia construcțiilor de mașini, mașini a€“ unelte și sisteme de producție, ingineria sudării, mecanică fină și nanotehnologii, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie economică în domeniul mecanic. De asemenea, sunt oferite șase programe de studii universitare de masterat în specializările: Tehnologii avansate de fabricație, Managementul și tehnologia produicției, Concepția și fabricația asistat de calculator, Inginerie și management în fabricația mecanică, Sisteme micromecanice, Mecanică fluidelor aplicată. Facultatea asigură o paletă largă de cursuri de inginerie, punând un accent deosebit pe domeniile de perspectivă. Absolvenții noștri sunt pregătiți pentru a lucra atât în întreprinderi cu profil mecanic cât și în orice altă întreprindere. Prin planuri de învățământ flexibile se sigură o competență inginerească și domenii conexe construcției de mașini, cunoștințele acumulate permițând soluționarea unor probleme privind tehnologiile de fabricație, proiectarea și exploatarea echipamentelor tehnologice, proiectarea și exploatarea echipamentelor, exploatarea sistemelor de comandă și automatizare, utilizarea tehnicii moderne de calcul etc. De asemenea, o parte dintre inginerii pregătiți de facultatea noastră sunt încadrați că profesori ingineri în școli și licee.

Bd. Dimitrie Mangeron, nr.59 A, 700050 Iaşi, România

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer