Despre program

Specializarea Instalaţii pentru construcţii pregăteşte ingineri capabili să proiecteze, să realizeze şi să exploateze instalaţiile necesare bunei funcţionări a clădirilor: instalaţii de încălzire, ventilare/climatizare, sanitare şi de gaze, frigorifice, electrice (de forţă şi iluminat), precum şi automatizarea acestora.

Domeniu de licenta/master
Ingineria instalaţiilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică 1
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială 1
 • Mecanică 1
 • Chimie
 • Geometrie descriptivă
 • Fizică
 • Stiinte socio-umane (Tehnici de comunicare)
 • Limbi moderne 1
 • Educație fizică și sport 1
 • Analiză matematică 2
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială 2
 • Mecanică 2
 • Materiale pentru instalații
 • Economie generală
 • Desen tehnic
 • Rezistența materialelor
 • Limbi moderne 2
 • Educație fizică și sport 2
 • Practică de inițiere în instalații
 • Estetică
 • Matematici elementare 1
 • Matematici elementare 2
 • Istoricul tehnicii în construcții
 • Psihologia educației
 • Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia curriculumului)
 • Termotehnicaă I
 • Clădiri I
 • Inforgrafică
 • Mecanica fluidelor
 • Calcul statistic și dinamic al structurilor de instalații
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Limbi moderne 3
 • Educație fizică și sport 3
 • Termotehnică 2
 • Clădiri 2
 • Electrotehnică 1
 • Hidraulica instalațiilor
 • Topografie
 • Aparate electrice
 • Aparate termice
 • Limbi moderne 4
 • Educație fizică și sport 4
 • Practică topografică
 • Statistică matematică
 • Discipline facultative (Limbaje de programare JAVA
 • Pedagogie II - Fundamentele pedagogiei
 • Teoria și metodologia evaluării)
 • Instalații de încălzire I
 • Instalații de ventilare și climatizare I
 • Ingineria mediului
 • Electrotehnică II
 • Informatică aplicată
 • Sisteme de alimentare cu gaze
 • Instalații de încălzire II
 • Instalații de ventilare și climatizare II
 • Proiectare asistată de calculator
 • Instalații tehnico-sanitare I
 • Instalații electrice I
 • Tehnologia și montajul instalațiior I
 • Opțional I (Rețele electrice
 • Acționări electrice în instalații) Opțional II (Instalații hidroedilitare
 • Inginerie santiară
 • Stații de pompare)
 • Opțional III (Insttalații hidraulice speciale
 • Instalații speciale pentru stingerea incendiilor
 • Instalații pentru utilizarea energiilor neconvenționale)
 • Practică tehnologică și de organizare
 • Discipline facultative (Limbaje de programare MATLAB
 • Baze de date
 • Limbi moderne avansați
 • Instruire asistată de calculator
 • Managementul clasei de elevi)
 • Instalații frigorifice 1
 • Automatizări 1
 • Instalații tehnico-sanitare 2
 • Instalații electrice 2
 • Tehnologia și montajul instalațiilor 2
 • Organizarea execuției lucrărilor de instalații
 • Instalații frigorifice 2
 • Automatizări 2
 • Noțiuni generale de sustenabilitate
 • Economie şi legislație
 • Optional IV (Managementul lucrarilor de instalații
 • Asigurarea calității în instalații)
 • Optional V (Rețele termice
 • Instalații termoenergetice
 • Bilanțuri energetice)
 • Optional VI (Măsurari în instalații
 • Instalații de curenți slabi și domotică
 • Surse și sisteme speciale de iluminat)
 • Optional VII (Conducerea operativă a instalațiilor
 • Metode și mijloace de stocare a energiei)
 • Optional VIII (Ventilare industrială
 • Instalații pentru protecția atmosferei
 • Pompe de căldură)
 • Activitatea de elaborare a proiectului de diplomă
 • Realizarea proiectului de diplomă
 • Examen de diplomă
 • Limbaje de programare (FORTRAN)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iasi este o instituţie de învăţământ superior cu o mare tradiţie şi un înalt nivel academic, situată printre ISCOP cele mai bune facultăţi de profil din România. Obiectivul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi este de a realiza eficient funcţia didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineresc, atât în context naţional cât şi internaţional, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală, profesională şi socială a individului şi la progresul societăţii româneşti. Plecând de la această misiune devine evident că întreaga activitate este orientată spre performanţă pentru a creste competivitatea instituţiei, atât la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional. În acest context, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi asigură o ofertă educaţională flexibilă în domeniile Inginerie Civilă şi Ingineria Instalaţiilor capabilă să susţină şi cadrul de calitate, în ceea ce priveşte cercetarea,în mediul local şi regional şi integrarea internaţională, în concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii dintr-o societate bazată pe cunoaştere şi tehnologii informatice. 

Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1, mun. Iaşi, cod 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer