Despre program

Specializarea Design industrial se adresează domeniului textile-pielărie și oferă competențe privind designul structural şi estetic al tuturor categoriilor de produse specifice industriilor din domeniu. Design Industrial este unica specializare din ţară care se adresează domeniului textile-pielărie și oferă competențe privind designul structural şi estetic al tuturor categoriilor de produse specifice acestor industrii.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Specializare
Design industrial
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Statistică matematică
 • Grafică asistată de calculator I
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Chimie I
 • II
 • Materii prime pentru textile pielărie I
 • Fizică
 • Inginerie generală în textile pielărie I
 • II
 • Electrotehnică
 • electronică şi automatizări
 • Educație fizică și sport I
 • II
 • Opționale (Inginerie mecanică
 • Bazele designului industrial
 • Limbă străină I
 • II)
 • Discipline facultative (A 2-a limbă străină I
 • II
 • Desen liber)
 • Analiză matematică
 • Grafică asistată de calculator II
 • Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
 • Marketing
 • Metrologie în textile-pielărie
 • Structuri textile - fire
 • Structuri textile - nețesute
 • Structuri textile - țesături
 • Structuri textile - tricoturi
 • Comunicare și negociere în afaceri
 • Educație fizică și sport III
 • IV
 • Practică
 • Opționale (Fibre textile
 • Materii prime pentru textile pielărie 2
 • Confortul și funcțiile produselor vestimentare şi din piele
 • Elemente de design textil
 • Structura și proiectarea confecțiilor textile
 • Structura şi proiectarea încălţămintei şi marochinăriei
 • Limbă străină I
 • II)
 • Discipline facultative (Istoria civilizației
 • A 2 a limbă străină
 • Practică în firma simulată)
 • Proiectarea încălțămintei
 • Tehnologii industriale - fire
 • Tehnologii industriale - țesături
 • Tehnologii industriale - confecții textile
 • Design industrial - confectii
 • Design industrial - tricoturi
 • Design industrial - tricoturi (proiect)
 • Creativitate şi inovare I
 • II
 • Economie generală
 • Managementul ciclului de viață al produsului
 • Tehnologii industriale - tricoturi
 • Tehnologii industriale – încălţăminte și marochinărie
 • Design industrial - fire
 • Design industrial - ţesături
 • Practică
 • Opționale (Finisarea produselor textile
 • Finisarea produselor din piele și înlocuitori)
 • Discipline facultative (Desen artistic
 • Desen de modă
 • Marketing internaţional
 • Elemente de contabilitate)
 • Design industrial - încălţăminte
 • CAD - țesături
 • CAD - tricoturi
 • Managementul calității Management I
 • II
 • CAD - confecții textile
 • Asigurarea calităţii în textile -pielărie
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Opționale (CAD - încălţăminte
 • CAD în tehnologia chimică textilă
 • Tehnici grafice de comunicare şi promovare
 • Dezvoltarea colecțiilor
 • Designul textilelor de interior
 • Produse textile pentru industria auto
 • Tehnologii pentru confecţii textile
 • Design industrial - marochinărie
 • Design industrial - pasmanterie
 • Design şi tehnologii pentru tricoturi funcţionale)
 • Discipline facultative (Legislaţia agenţilor economici
 • Studiul timpului şi normarea muncii
 • Corespondenţă de afaceri)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi îşi asumă misiunea de a forma INGINERI și MANAGERI care vor avea competenţe tehnice, tehnologice, economice şi manageriale, specialiști capabili să se adapteze cerinţelor unei economiei globale şi noilor tehnologii, cu șanse reale în competiţia de pe piaţa europeană a forţei de muncă.

Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 28, 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer