Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare

Despre program

Descrierea specializării Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare: În România, începând cu sfârșitul secolului 19, lucrările ce țin de amenajarea terenurilor și a cursurilor de apă s-au dezvoltat în funcție de necesități, luând astfel amploare construirea lucrărilor de irigații, drenaj, prevenirea inundațiilor, regularizări de râuri, alimentare cu apă etc. Datorița cerințelor actuale impuse de dezvoltarea societății și de utilizarea eficientă a apei, se remarcă tendința de protejare, reabilitare și modernizare a lucrărilor hidrotehnice, hidroameliorative și hidroedilitare existente.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode numerice
 • Hidrologie specială
 • Hidraulica specială
 • Platforme de calcul în hidrotehnică
 • Cercetare științifică I
 • II (practică elaborare a lucrării de disertație)
 • Reabilitarea și modernizarea sistemelor hidrotehnice
 • Reabilitarea și modernizarea sistemelor hidroameliorative
 • Reabilitarea și modernizarea sistemelor hidroameliorative -proiect
 • Reabilitarea și modernizarea sistemelor hidroedilitare
 • Reabilitarea și modernizarea sistemelor hidroedilitare - proiect
 • Exploatare lucrărilor hidrotehnice
 • hidroameliorative și hidroedilitare
 • Tehnologii GIS
 • Analiza spațială pe modele 3D
 • Expertizarea lucrărilor hidrotehnice
 • hidroameliorative și hidroedilitare
 • Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor hidrotehnice
 • hidroameliorative și hidroedilitare
 • Limba engleză
 • Tehnici moderne de elaborare rapoarte și lucrări științifice
 • Managementul integrat al resurselor de apă
 • Cercetare științifică III
 • IV (practică elaborare a lucrării de disertație)
 • Practica elaborare și definitivare a lucrării de disertație
 • Susținere lucrare de disertație
 • Reabilitarea și modernizarea stațiilor de epurare
 • Reabilitarea și modernizarea stațiilor de tratare
 • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii stațiilor de pompare
 • Reabilitarea microhidrocentralelor și echipamentelor amenajărilor hidrotehnice
 • Bazele cercetării experimentale
 • Aparatură de măsurare și control în hidrotehnică
 • Managementul proiectelor și analize economice
 • Consultanță în construcții

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Hidrotehnică a luat naştere in 1949 cand s-a înfiinţat Institutul de Construcţii, iar secţia de hidrotehnică a devenit facultate a acestui institut. Cu o bogată tradiţie şi un corp profesoral de prestigiu,

Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer