Despre program

Specializarea Măsurători terestre şi cadastru pregăteşte specialişti pentru domeniile:

– cadastrul rural;

– cadastrul urban;

– cadastrul apelor; 

– cadastrul silvic;

– urmărirea comportării construcţiilor şi a terenurilor; 

– întocmirea hărţilor topografice; 

– evidenţa şi evaluarea proprietatilor.

Domeniu de licenta/master
Inginerie geodezică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici superioare I
 • Algebră
 • Reprezentări geometrice ale suprafețelor topografice
 • Fizică
 • Instrumente și metode de măsurare I
 • Cartarea solurilor
 • Limbi străine I
 • Educație fizică și sport I
 • Matamatici superioare II
 • Geometrie analitică și diferențială
 • Bazele fizice ale măsurătorilor electronice de distanțe
 • Instrumente și metode de măsurare 2
 • Desen cartografic
 • Curs general de construcții
 • Limbi străine II
 • Educație fizică și sport II
 • Opționale (Geometrie proiectivă
 • Trigonometrie plană și sferică
 • Cultură și civilizație europeană
 • analiză financiară și gestiunea firmei)
 • Discipline facultative (Istoria geodeziei
 • Geografie fizică
 • Mecanica construcțiilor)
 • Compensarea măsurătorilor și statistică I
 • II
 • Topografie I
 • II
 • Construcții hidrotehnice și rețele tehnico-edilitare
 • Bazele geodeziei fizice
 • Căi de comunicație și lucrări de artă
 • Programarea și utilizarea calculatoarelor I
 • II
 • Limbi stăine III
 • IV
 • Educație fizică și sport III
 • IV
 • Geodezie matematică I
 • Infografică
 • Fotogrammetrie I
 • Optionale (Hidrologie
 • Hidrografie
 • Practică topografică)
 • Discipline facultative (Management
 • Tehnici de comunicare I
 • II)
 • Cadastru I
 • II
 • Proiecții cartografice I
 • II
 • Geodezie matematică II
 • III
 • Fotogrammetrie II
 • III
 • Prelucrarea automată a datelor geodezice
 • Instituții de drept și legislație funciar-cadastrală
 • Cadastru II
 • Proiecții cartografice II
 • Măsurători inginerești în construcții și industrie I
 • Geodezie spațială I
 • Bonitarea terenurilor
 • Opționale (Amenajarea teritoriului și urbanism
 • Organizarea teritorilui și ecologie
 • Piața imobiliară
 • Contabilitate
 • Ridicări topografice speciale I
 • Măsurători topografce subterane
 • Practică geodezică)
 • Discipline facultative (Astronomie geodezică
 • Amenajări hidrotehnice și hidroameliorative)
 • Urmărirea comportării terenurilor și construcțiilor
 • Măsurători inginerești în construcții și industrie II
 • Sisteme informatice geografice
 • Geodezie spațială II
 • Fotogrammetrie IV
 • Evaluarea bunurilor imobiliare I
 • Sisteme informatice în cadastru
 • Organizarea lucrărilor geodezice
 • Proiectarea și optimizarea rețelelor geodezice
 • Modelare cartografică
 • Teledetecție
 • Opționale (Ridicări topografice speciale II
 • Sisteme de baze de date
 • Evaluarea bunurilor imobiliare II
 • Deprecierea construcțiilor civile și industriale
 • Practică de cadastru
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Examen de diplomă)
 • Discipline facultative (Tehnologii de monitorizare spațială)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Hidrotehnică a luat naştere in 1949 cand s-a înfiinţat Institutul de Construcţii, iar secţia de hidrotehnică a devenit facultate a acestui institut. Cu o bogată tradiţie şi un corp profesoral de prestigiu,

Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer