Despre program

Fizicienii își petrec mult timp gândindu-se la tot felul de lucruri imposibile. Încercarea constantă de a depăși granițele dintre posibil și imposibil este unul dintre cele mai mai bune modalități de a descoperi noi tehnologii și fenomene neașteptate. Acum tu poți fi cel care pășește pe tărâmul fizicii tehnologice! Aici ai ocazia de a face stagii de practică în străinătate, de a-ți continua sau de a-ți descoperi pasiunea pentru disciplinele specifice ingineriei, precum și cele de interfață fizică— tehnologii. Disciplinele care te vor ghida în procesul instruirii și dezvoltării tale ca specialist sunt aplicații tehnologice ale fizicii plasmei, fizica semiconductorilor, elemente de proiectare şi desen tehnic. Apoi vei parcurge cu alți ochi metodele fizice de măsură şi control nedistructiv, iar materiale şi tehnologii pentru stocarea informației și transfer de tehnologie te vor determina să conștientizezi rolul foarte important pe care îl are fizica tehnologică în viața noastră de zi cu zi. Ce poți să devii? Ai șansa de a fi cercetătorul științific care revoluționează lumea fizicii tehnologice, poți lucra ca inginer în firme naționale și corporații multinaționale în domeniile tehnologia materialelor, telecomunicații, electrotehnică. De asemenea, ai ocazia de a inspira oamenii ca tine, de a da mai departe cunoștințele pe care le-ai acumulat având o carieră în învățământul preuniversitar sau universitar, după parcurgerea unui masterat didactic.

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Specializare
Fizică tehnologică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fizică generală (Fizică I)
 • Mecanică clasică (Fizică II)
 • Fizică moleculară și căldură
 • Tehnologii informaționale
 • Analiză matematică
 • Limba străină
 • Electricitate și magnetism
 • Oscilații și unde
 • Limbaje de programare
 • Algebră și elemente de geometrie
 • Practică de laborator
 • Educație fizică
 • Rezolvare de probleme – facultativ
 • Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
 • Optică
 • Chimie generală
 • Mecanică teoretică
 • Prelucrarea datelor fizice și metode numerice
 • Limba străină
 • Electronică
 • Electrodinamică și teoria relativității
 • Mecanică cuantică
 • Fizica atomului
 • Practică de specialitate
 • Educație fizică
 • Fizica și tehnica vidului – facultativ
 • Fizica moleculei
 • Fizica plasmei
 • Fizica stării solide
 • Grafică asistată de calculator
 • Termodinamică și fizică statistică
 • Opțional (Metode și instrumente de măsură electrice și electronice
 • Elemente de fizica mediului
 • Haos și autoorganizare)
 • Fizica semiconductorilor
 • Spectroscopie și laseri
 • Fizica nucleului și a particulelor elementare
 • Aplicații tehnologice ale fizicii plasmei
 • Metode de studiu al structurii corpului solid
 • Practică tehnologică
 • Metode fizice de măsură și control nedistructiv
 • Fizica microundelor. Aplicații
 • Fizica și tehnologia mediilor polarizabile
 • Materiale și tehnologii pentru stocarea informației
 • Transfer de tehnologie
 • Opțional (Baze de date
 • Detectori
 • dozimetrie și radioprotecție) Fizica sistemelor parțial ordonate
 • Fizica laserilor și aplicații tehnologice
 • Fizica și tehnologia materialelor magnetice
 • Opțional (Elemente de microscopie
 • Sisteme de achiziție și procesre a datelor)
 • Opțional (Introducere în modelarea proceselor fizice
 • Fizica și tehnologia materialelor nanocompozite
 • Arhitectura calculatoarelor)
 • Opțional (Transmiterea informației prin fibre optice
 • Astrofizică și cosmologie
 • Rețele de calculatoare și administrare)
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Fizică

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer