Despre program

Programul Ingineria și managementul afacerilor face parte din domeniul de studiu Inginerie și Management.

Dacă îți place domeniul antreprenoriatului și managementului, dar ai vrea în același timp o carieră în inginerie, programul de studii Ingineria și Managementul Afacerilor este cea mai potrivită opțiune.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele managementului I
 • II
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Bazele economiei I
 • II
 • Inginerie mecanică
 • Analiză matematică
 • Grafică asistată de calculator I
 • II
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Comunicare
 • Educație fizică și sport I
 • Opționale (Elemente de drept
 • Legislația proprietății intelectuale și industriale
 • Materiale industriale
 • Știința și ingineria materialelor)
 • Discipline facultative (Istoria tehnologiilor
 • Legislație europeană pentru afaceri)
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Chimie
 • Cercetare operațională
 • Design industrial I
 • II
 • Contabilitate
 • Bazele ingineriei sistemelor de producție
 • Baze de date în management
 • Bazele proceselor textile
 • Finanțe și credit
 • Drept comercial
 • Managementul întreprinderii simulate
 • Educație fizică și sport II
 • Practică
 • Opționale (Mașini și echipamente industriale
 • Tehnologii textile industriale)
 • Discipline facultative (Comunicare în afaceri
 • Istoria afacerilor)
 • Analiza economico - financiară
 • Managementul calității
 • Burse de mărfuri și valori
 • Ingineria și designul produselor I
 • Managementul proiectelor
 • Design pentru industria modei I
 • E-Business
 • Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
 • Finisarea produselor textile
 • Managementul ciclului de viață al produsului
 • Managementul performanței
 • Textile funcționale
 • Managementul mediului
 • Limbi moderne I
 • Practică în întreprinderea simulată
 • Opționale (Inovare tehnologică
 • Analiză și ingineria valorii
 • Cercetări de marketing
 • Comportamentul consumatorului)
 • Discipline facultative (Estetica produsului
 • Managementul echipelor)
 • Design pentru industria modei II
 • Modele de afaceri
 • Management productiv total
 • Ingineria și designul produselor II
 • Logistică
 • Management industrial
 • Inițierea și dezvoltarea unei afaceri
 • CAD în tricotaje
 • Modelarea și simularea sistemelor de producție
 • Managementul resurselor umane
 • Sisteme flexibile de producție
 • CAD în confecții
 • Limbi moderne II
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Opționale (Management strategic
 • Management industrial)
 • Discipline facultative (Istoria modei
 • Managementul tehnologiilor globale)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi îşi asumă misiunea de a forma INGINERI și MANAGERI care vor avea competenţe tehnice, tehnologice, economice şi manageriale, specialiști capabili să se adapteze cerinţelor unei economiei globale şi noilor tehnologii, cu șanse reale în competiţia de pe piaţa europeană a forţei de muncă.

Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 28, 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer