Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Despre program

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, organizarea şi conducerea sistemelor de producţie cu profil electric, precum şi în racordarea acestor sisteme la mediul economic. Absolvenţii deţin fondul de cunoştinţe necesar pentru a accede la condiţia managerială.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Informatică aplicată
 • Chimie
 • Comunicare
 • Baze de date
 • Grafică asistată de calculator
 • Bazele economiei
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Elemente de inginerie electrică
 • Limbi moderne
 • Educaţie fizică
 • Opționale (Drept social european
 • Elemente de drept şi legislaţie)
 • Discipline facultative (Limbi moderne
 • Istoria tehnicii şi a tehnologiilor
 • Ansamblu sportiv
 • Dezvoltare personală)
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
 • Management general
 • Contabilitate
 • Cercetare operaţională
 • Bazele electrotehnicii
 • Matematici speciale - Teoria sistemelor
 • Finanţe şi credit
 • Drept comercial
 • Managementul întreprinderii simulate
 • Electronică
 • Măsurări electrice şi electronice
 • Resurse şi politici energetice
 • Marketing
 • Educaţie fizică
 • Practică
 • Opționale (Materiale electrotehnice
 • Studiul materialelor)
 • Discipline facultative (Limbi moderne
 • Managementul conflictelor
 • Microeconomie
 • Civilizaţie şi instituţii europene (EH)
 • Matematici speciale
 • Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă)
 • Managementul calităţii
 • Managementul marketingului
 • Sisteme informaţionale pentru management
 • Echipamente electrice
 • Maşini electrice
 • Management financiar
 • Comportament organizaţional
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Instalaţii electrice de joasă tensiune
 • Sisteme de acţionare electrică
 • Control automat şi echipamente de automatizare
 • Producerea energiei electrice şi termice
 • Practică în întreprinderea simulată
 • Opționale (Metrologie si certificare
 • Metode şi procedee tehnologice
 • Managementul producţiei electrice
 • Managementul producţiei
 • Managementul afacerilor mici şi mijlocii
 • Comportamentul consumatorului
 • Cercetări de marketing)
 • Discipline facultative (Cultură organizaţională. Etica în afaceri
 • Metodologia cercetării în management)
 • Managementul resurselor umane
 • Modelarea şi simularea sistemelor de producţie
 • Managementul mediului
 • Managementul mentenanţei
 • Managementul proiectelor
 • Reţele şi echipamente pentru conducerea sistemelor energetice
 • Sisteme inf. pentru monitorizarea consumului de energie electrică
 • Utilizarea optimală a energiei electrice
 • Fiabilitate şi strategii de mentenanţă
 • Electroecologie
 • Pregătire proiect de licenţă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de licenţă
 • Susţinere examen de licenţă
 • Opționale (Management internaţional
 • Managementul performanţei
 • Management strategic
 • novare - AIV
 • Logistică
 • Transportul şi distribuţia energiei electrice
 • Reţele electrice)
 • Discipline facultative (Managementul tehnologiilor globale
 • Managementul investiţiilor şi riscului)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Inginerie Electrică este una dintre cele mai vechi facultăți din acest profil din țara noastră, având peste 90 de ani de existență. Secția de Electromecanică, predecesoarea secției de Electrotehnică a fost menționată în legea de înființare a Școlii Politehnice din București din 10 iunie 1920. 

La 3 august 1948, Politehnica s-a transformat în Institutul Politehnic din Bucureşti în componenţa căruia existau iniţial patru facultăţi, iar din 2006 Facultatea de Electrotehnică și-a schimbat numele în Facultatea de Inginerie Electrică.

Pregătirea are loc în trei etape succesive: licență, masterat și doctorat. Orele dedicate activității de pregătire practică și de cercetare, le oferă mai târziu absolvenților noștri oportunități de angajare fie în societăți cu activitate preponderent în sfera producției, a serviciilor, fie în societăți/institute cu activitate preponderent de cercetare/proiectare.

Facultatea de Inginerie Electrică are mereu porțile larg deschise și îi așteaptă pe toți aceia care doresc să pătrundă în domeniul de vis al electricităţii, care doresc să înveţe să conceapă, să proiecteze, să realizeze şi să exploateze echipamentele, instalațiile, sistemele de acționări electrice.

Splaiul Independenței nr. 313 corp EA

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer