Despre program

Scopul specializării: Asigurarea funcționării performante a componentelor hardware și software din structura sistemelor cu arhitecturi complexe.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară și geometrie analitică
 • Analiză matematică
 • Bazele programării calculatoarelor
 • Fizică
 • Logică computațională
 • Desen și grafică asistată de calculator
 • Politici economice
 • științifice și culturale ale Uniunii Europene
 • Ecuații diferențiale și calcul operational
 • Circuite electronice I
 • Programare I
 • Electrotehnică
 • Mecanică
 • Economie
 • Sport
 • Calcul numeric
 • Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
 • Matematici speciale
 • Circuite electronice II
 • Programare II
 • Modelarea sistemelor fizice
 • Măsurări și instrumentație
 • Introducere în automatică
 • Structuri de date și algoritmi
 • Automate și microprogramare
 • Tehnici de optimizare
 • Mașini și acționări electrice
 • Statistica și prelucrarea datelor
 • Baze de date
 • Limba engleză
 • Sport
 • Teoria sistemelor I
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Sisteme automate cu eșantionare
 • Sisteme cu evenimente discrete
 • Identificarea sistemelor
 • Arhitecturi de calculatoare
 • Management
 • Sisteme cu microprocesoare - proiect
 • Limba engleză
 • Practică
 • Echipamente și structuri de reglare automată
 • Echipamente hidropneumatice
 • Senzori și traductoare
 • Sisteme de conducere cu automate programabile
 • Ingineria sistemelor de programe
 • Programare independentă de platformă
 • Analiza și sinteza sistemelor orientate pe obiect
 • Medii de programare vizuală și instrumentație virtuală
 • Robotică
 • Teoria sistemelor II
 • Electronică de putere în acționări electrice
 • Procesoare numerice de semnal
 • Sisteme de operare
 • Securitatea datelor
 • Sisteme automate cu eșantionare - proiect
 • Echipamente și structuri de reglare automată - proiect
 • Programare independentă de platformă - proiect
 • Sisteme orientate pe obiect - proiect
 • Aparate de comutație
 • Programarea aplicațiilor Windows
 • Comunicare profesională
 • Ingineria reglării automate
 • Transmisia datelor - Controlul la distanță al proceselor
 • Programarea aplicațiilor de timp real
 • Comunicații în sisteme de conducere
 • Activitate de cercetare-proiectare
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Sisteme de conducere a roboților
 • Sisteme de vedere artificială
 • Conducerea proceselor tehnologice
 • Control optimal
 • Rețele de calculatoare
 • Sisteme bazate pe cunoaștere
 • Sisteme de așteptare și aplicații
 • Sisteme cu microprocesoare integrate
 • Fabricație asistată de calculator
 • Sisteme adaptive și robuste
 • Fiabilitate
 • Sisteme distribuite de achiziție
 • monitorizare și conducere
 • Rețele neuronale și logică fuzzy
 • Sisteme de inteligență artificială distribuite
 • Aplicații internet
 • Strategii de planificare şi control a roboţilor mobili
 • Ingineria reglării automate - proiect
 • Programarea aplicațiilor de timp real - proiect
 • Sisteme bazate pe cunoaștere - proiect
 • Limba străină
 • Protecția și gestiunea proprietății intelectuale

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Automatică și Calculatoare pregătește ingineri în domeniul IT prin programele de studii de licență (Automatică și informatică aplicată, Calculatoare și Tehnologia informației), masterat și doctorat din cadrul domeniului de ierahizare Ingineria Sistemelor, Calculatoare și Tehnologia Informației, clasificat în categoria A a celor mai performante programe. Rata de reușită la angajare a absolvenților, după finalizarea studiilor, este una foarte ridicată, aceștia fiind apreciați de companii importante precum Microsoft, IBM, Continental, Endava sau Delphi. Misiunea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare constă în formarea unor specialişti de înaltă performanţă şi competenţă în domeniile Calculatoare şi Tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor. Facultatea noastră oferă studenţilor o educaţie care combină studiul academic riguros cu stimularea activităţilor creative, pregătind ingineri cu competenţe în: structura şi arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicaţii software, inteligenţă artificială şi sisteme expert, ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboţi şi sisteme automatizate de producţie, automatizări industriale. Programele de studiu oferite de facultatea noastră îndeplinesc standardele impuse de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Nivelul ridicat al cursurilor organizate asigură echivalenţa diplomei acordate cu diplomele celor mai prestigioase universităţi. Absolvenţii noştri sunt angajaţi ai companiilor importante de IT sau sunt înscrişi la doctorat în universităţi şi institute de cercetare din lumea întreagă.

Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, IAŞI, cod 700050,

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer