Despre program

Pregătirea de specialitate în domeniul Tehnologiilor şi sistemelor de telecomunicaţii oferă cursuri şi activităţi de laborator şi de proiectare în direcţii precum: • proiectarea, productia şi utilizarea circuitelor şi sistemelor de comunicaţii digitale pe diverse canale (radio, microunde, fibră optică), în care instruirea se face prin disciplinele de radiocomunicaţii, microunde, comunicaţii pe fibre optice, transmisiuni de date şi altele. • proiectarea şi exploatarea sistemelor de radiocomunicaţii fixe şi mobile, domenii în care se predau discipline precum radiocomunicaţii mobile, antene şi propagare, radioremisie, radiorecepţie şi altele. • proiectarea, realizarea şi exploatarea reţelelor de calculatoare reprezintă un domeniu în care instruirea se realizează prin disciplinele de reţele de calculatoare, proiectare orientată pe obiecte, tehnologii Internet şi altele. • proiectarea circuitelor electronice, a plăcilor de cablaj, a aparatelor şi sistemelor electronice sunt domenii de activitate de producţie, pentru care pregătirea se asigură prin discipline precum tehnologie electronică, compatibilitate electromagnetică, proiectare asistată de calculator şi altele. • proiectarea şi exploatarea sistemelor telefonice, domeniu în care se predau disciplinele centrale telefonice electronice şi sisteme de comunicatii. În afara acestor domenii, absolventii au asigurată şi o pregătire "cu spectru larg" care le permite să lucreze în domeniul proiectării circuitelor integrate – mai ales pentru telecomunicaţii, al concepţiei şi exploatării echipamentelor cu logică programată şi al echipamentelor de măsură şi control. Aceasta se realizează prin discipline precum prelucrarea numerica a semnalelor, măsurări, arhitectura sistemelor cu microprocesor şi microcontrolere, automate programabile, circuite integrate analogice şi digitale.

Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Mathematical Analysis 1
 • Linear Algebra
 • Fundamentals of Electrical Engineering 1
 • Physics
 • Computer Programming and Programming Languages 1
 • Foreign Language 1
 • Sports 1
 • Special Mathematics 1
 • Fundamentals of Electrical Engineering 2
 • Computer Programming and Programming Languages 2
 • Computer - Aided Graphics
 • Electronic Materials
 • Passive Devices and Circuits
 • Foreign Languages 2
 • Sports 2' Optional (Applied Informatics 1
 • Numerical methods
 • Applied Informatics 2
 • Physics 2)
 • Facultative (Introduction to Analog Circuits
 • Applied Mathematical Complements
 • Romanian Language 1
 • Romanian Language 2)
 • Electronic Devices
 • Signals
 • Circuits and Systems 1
 • Computer-aided Analysis of Electronic Circuits
 • Special Mathematics 2
 • Foreign Language 3
 • Sports 3
 • Electrical and Electronic Measurements
 • Information Theory
 • Fundamental Electronic Circuits
 • Signals
 • Circuits and Systems 2
 • Digital Integrated Circuits
 • Foreign Language 4
 • Training
 • Faccultative (WEB Technologies
 • Sports 4
 • Object Oriented Programming
 • Romanian Language 3,4)
 • Analog Integrated Circuits
 • Introduction to Communications
 • Television
 • Economics and Marketing
 • Digital Signal Processing
 • Decision and Estimation in Data Processing
 • Microwaves
 • Electronic Equipments for Measuring and Control
 • Communication Systems
 • Computer-Aided Design of Analog and Digital Systems
 • Power Electronics
 • Optional (Antennas and Propagation
 • Fundamentals of Radiocommunications)
 • Training
 • Facultative (Microcontroller Applications
 • Sports 5,6
 • Technological Fundamentals of Microelectronics
 • Analog Circuits Synthesis
 • Medical Electronics and Informatics
 • Integrated Structures for Specific Applications 1
 • Object Oriented Programming)
 • Microcontrollers
 • Mobile Communications
 • Digital Communications
 • Electronic Technology
 • Radiocommunications
 • Computer Networks and Operating Systems
 • Communication Skills
 • Management
 • Optional (Optical Communications
 • Introduction to Nanoelectronics
 • High Frequency Design Techniques
 • Microwave Devices and Circuits for Radiocommunications
 • Noise in Integrated Structures
 • Electromagnetic Compatibility
 • Statistical Data Processing
 • Advances Signal Processing Methods
 • Telephone Systems
 • Telefonic Data Transmission)
 • Elaboration of Bachelor Diploma Project
 • Defense of Bachelor Diploma Project
 • Facultative (Analog VLSI Design Techniques
 • Digital VLSI Design Techniques
 • Fundamentals of Data Acquisition Systems
 • Integrated Structures of Specific Applications 2
 • Functional Verification of Digital Integrated Circuits
 • Electroacustics
 • Automotive Electronics
 • Peripheral Equipments and Human Machine Interface
 • Digital Audio Video Systems)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer