Despre program

Pe baza cunoştinţelor acumulate pe parcursul primilor doi ani, studenţii de la specializarea Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii se instruiesc în proiectarea circuitelor integrate pe scară larga (VLSI), analogice şi digitale, sub directa îndrumare a unor cadre didactice cu experienţă. Programele analitice ale disciplinelor predate vizează atât aspecte de proiectare cât şi cele de implementare propriu-zisă, cu accent pe detalii specifice tehnologiilor CMOS, bipolar şi BiCMOS, descriere hardware, trasare de layout, încapsulare, testare. Calitatea procesului didactic este demonstrată de rezultatele remarcabile obţinute de către studenţii acestei specializări la fazele naţionale ale concursurilor ştiinţifice de specialitate. Astfel, merită subliniat faptul că in ultimii patru ani, studenţii noştri s-au clasat pe primul loc la concursul de proiectare a circuitelor integrate analogice “Tudor Tanasescu”, cu rezultate superioare celor obţinute de către colegii lor din celelalte centre universitare. Studenţilor de la această specializare li se oferă următoarele direcţii de pregătire: • pregătire tehnologică, prin cursuri precum Bazele tehnologice ale microelectronicii, Optoelectronica, Sstructuri, tehnologii, circuite, Limbaje de descriere hardware, Modelarea componentelor electronice • pregătire în domeniul proiectării circuitelor integrate digitale prin cursurile de Circuite integrate de prelucrare a semnalelor, Tehnici de proiectare VLSI digitale, Algoritmi şi structuri paralele de calcul, Circuite VLSI reconfigurabile, Testare şi testabilitate • pregătire în domeniul proiectării circuitelor integrate analogice prin cursurile de Tehnici de proiectare VLSI analogice, Sinteza circuitelor analogice.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • Algebră
 • Bazele electrotehnicii 1
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1
 • Limbi străine 1
 • Educație fizică 1
 • Matematici speciale 1
 • Bazele electrotehnicii 2
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de progrmare 2
 • Grafica pe calculator
 • Materiale
 • componente și circuite pasive
 • Limbi străine 2
 • Educație fizică 2
 • Opționale (Informatică aplicată 1
 • Metode numerice
 • Informatică aplicată 2
 • Fizică 2)
 • Discipline facultative (Introducere în circuite analogice
 • Complemente de matematică aplicată)
 • Dispozitive eletronice
 • Semnale
 • circuite și sisteme 1
 • Analiză asistată de calculator a circuitelor electronice
 • Matematici speciale 2
 • Limbi străine 3
 • Educație fizică 3
 • Măsurări electrice și electronice
 • Transmisia și codarea informației
 • Circuite electronice fundamentale
 • Semnale
 • circuite și sisteme 2
 • Circuite integrate digitale
 • Limbi străine 4
 • Practică
 • Tehnologii WEB
 • Programare orientată pe obiecte
 • Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Circuite integrate analogice
 • Introducere în comunicații
 • Televiziune
 • Economie și marketing
 • Circuite integrate de prelucrare a semnalelor
 • Limbaje de descriere hardware
 • Tehnica microundelor
 • Aparate electronice de măsură și control
 • Bazele tehnologice ale microelectronicii
 • Sinteza circuitelor analogice
 • Opționale (Sisteme VLSI reconfigurabile
 • Metode de simulare a circuitelor analogice
 • Sisteme de calcul și operare
 • Baze de date)
 • Practică
 • Discipline facultative (Educație fizică IV
 • Structuri integrate pentru aplicații specifice 1
 • Aplicații practice ale microcontrolerelor
 • Programare orientată pe obiecte
 • Electronică și informatică medicală
 • Electronică industrială 1)
 • Tehnici de proiectare VLSI analogice
 • Bazele tehnologice ale microelectronicii 2
 • Sisteme pentru interfațarea calculatoarelor
 • Testare și testabilitate
 • Optoelectronică
 • Tehnici de proiectare VLSI digitale
 • Algoritmi și structuri paralele de calcul
 • Comunicare
 • Management
 • Practică elaborare proiect de diplomă
 • Susținere proiect de diplomă
 • Opționale (Sisteme VLSI reconfigurabile
 • Memorii semiconductoare
 • Rețele de calculatoare
 • Instrumentație virtuală
 • Controlul calității
 • Sisteme multimedia
 • Perturbații și zgomote în structurile integrate
 • Structuri microelectromecanice
 • Structuri integrate pentru aplicații de putere
 • Dispozitive semiconductoare de putere)
 • Discipline facultative (Structuri integrate pentru aplicații specifice 2
 • Verificarea funcțională a circuitelor integrate digitale
 • Inteligența computațională integrată
 • Electronică pentru automobile)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer