Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

Despre program

Specializarea “Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură” asigură pregătirea specialiştilor în realizarea monitorizării fenomenelor de poluare a apei şi solului, proiectării şi execuţiei construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentului pentru protecţia calităţii apei şi solului şi pentru transformarea ecologică a deşeurilor de origine industrială, agricolă şi menajeră.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică (calcul diferențial și integral)
 • Fizică
 • Chimie anorganică
 • Ecologie
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Cimatologie
 • Metode numerice și statistică matematică
 • Știința solului I
 • Chimie organică
 • Grafică asistată de calculator
 • Educație fizică I
 • II
 • Opționale (Limbi străine - engleză
 • franceză sau germană
 • Psihologia mediului și tehnici de anchetă socială
 • Cultură
 • civilizație și instituții europene
 • Istoria construcției europene
 • Comunicare interumană)
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Pedagogie 1)
 • Chime analitică și analiză instrumentală
 • Știința materialelor
 • Hidraulică I
 • II
 • Chimia mediului
 • Elemente de biologie și microbiologie
 • Ecotoxicologie
 • Topografie
 • Elemente de inginerie mecanică și electrotehnică
 • Hidrologie și hidrogeologie I
 • Educație fizică III
 • IV
 • Practică tehnologică
 • Opționale (Limbi străine III,IV
 • Geotehnică
 • Biochimie
 • Surse de radiație și tehnologii de protecție
 • Dezastre naturale și tehnologice)
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Didactica specialității
 • Specializarea Hidrotehnică)
 • Știința solului II
 • Ecosisteme agricole și silvice
 • Mașini și echipamente hidromecanice
 • Mașini terasiere
 • Proiectare asistată de calculator
 • Legislația mediului
 • Difuzia și dispersia poluanților
 • Surse
 • procese și produse de poluare
 • Elemente de automatizare în ingineria mediului
 • Hidrologie și hidrogeologie II
 • Gestiunea deșeurilor solide
 • Practică II
 • Opționale (GIS - Sisteme informatice geografice
 • Electrochimie și coroziune
 • Rezervații naturale
 • Energii regenerabile)
 • Discipline facultative (Marketing
 • Mediul și dezvoltarea durabilă)
 • Amenajări hidrotehnice și hidromeliorative
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Gestiunea resurselor de apă
 • Tratarea apei potabile și industriale
 • Epurarea apelor uzate
 • Regularizări de râuri
 • Prevenirea și contolul integrat al poluării
 • Managementul ecologic
 • Amenajări pentru protecția solului
 • Tehnologii de deplouare a terenurilor
 • Cercetare
 • proiectare și elaborare lucrare de licență
 • Opționale (Tehnologii de protecție a atmosferei,Tehnologii de achiziție
 • monitorizare și diagnoză a calității mediului)
 • Discipline facultative (Ameliorarea terenurilor degradate
 • Elaborare lucrare de licență)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Hidrotehnică a luat naştere in 1949 cand s-a înfiinţat Institutul de Construcţii, iar secţia de hidrotehnică a devenit facultate a acestui institut. Cu o bogată tradiţie şi un corp profesoral de prestigiu,

Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer