Despre program

Ingineria şi protecţia mediului în industrie formează specialişti pentru conceperea de procese tehnologice şi amenajări industriale vizând protecţia factorilor de mediu (apă, aer, sol), tratarea şi epurarea apelor uzate, depoluarea fluxurilor gazoase, valorificarea deşeurilor şi monitorizarea calităţii factorilor de mediu. Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului asigură o pregătire performantă pentru viitorii ingineri.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică si algebra liniară
 • Fizică
 • Chimie anorganică
 • Ecologie
 • Informatică aplicată 1
 • Climatologie
 • Metode numerice şi statistică matematică
 • Știința solului
 • Chimie organică
 • Informatica aplicată 2
 • Grafică asistată de calculator
 • Educație fizică
 • Limbi străine (engleză
 • franceză și germană)
 • Cultura
 • civilizatie si institutii europene
 • Psihologia mediului si tehnici de ancheta sociala
 • Comunicare interumana
 • Mediul si dezvoltarea durabilă
 • Noțiuni fundamentale în chimie
 • Noțiuni fundamentale în matematică
 • Tehnica realizării rapoartelor şi prezentărilor ştiinţifice
 • Chimie analitică și analiză instrumentală
 • Știința materialelor
 • Hidraulica
 • Chimia mediului
 • Elemente de biologie și microbiologie
 • Ecotoxicologie
 • Topografie
 • Elemente de inginerie mecanică și electrotehnică
 • Hidrologie și hidrogeologie
 • Educație fizică
 • Practică tehnologică (de domeniu)– 3 săptămâni
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare și utilaje 1
 • Hidraulica 2
 • Biochimie
 • Geotehnică
 • Surse de radiație și tehnologii de protecție
 • Dezastre naturale și tehnologice
 • Radiochimie
 • Polimeri pentru mediu
 • Marketingul produselor ecologice
 • Surse neconvenţionale de energie
 • Stimularea creativității
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare și utilaje 2
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare și utilaje
 • proiect
 • Chimie fizică 1: Termodinamică
 • Analiza și sinteza proceselor tehnologice
 • Tehnologii de achiziție
 • monitorizare și diagnoza a calității mediului
 • Ingineria proceselor chimice și biologice
 • Legislația mediului
 • Automatizarea proceselor tehnologice
 • Tehnologii de protecție a atmosferei
 • Tehnologii de protecție a atmosferei
 • proiect
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Chimie fizică 2: Cinetică
 • Tehnologia apei potabile și industriale
 • Practică tehnologică (de specialitate) – 3săpt
 • Opționale (Marketing
 • Economie industrială
 • Electrochimie și coroziune
 • GIS (sisteme informatice geografice)
 • Senzori chimici şi biochimici
 • Fiabilitatea sistemelor industriale
 • Valorificarea biomasei pentru energie
 • Elemente de eco-desing
 • Tehnologii și biotehnologii de epurare a apelor uzate
 • Tehnologii şi biotehnologii de epurare a apelor uzate
 • proiect
 • Biotehnologii şi bioremediere
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor
 • Tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor
 • proiect
 • Management ecologic
 • Cataliza în protecţia mediului
 • Elaborarea şi managementul proiectelor de mediu
 • Tehnologii de depoluare a terenurilor
 • Prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • Cercetare
 • proiectare şi elaborare proiect de diplomă
 • Energia si mediul
 • Controlul calității componentelor de mediu
 • Programe avansate de aplicaţii computerizate pentru protecţia mediului
 • Tehnici de protecţia a pieselor de patrimoniu
 • Elemente de inventică
 • Examen de licență - Susținerea proiectului de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, are ca misiune pregătirea specialiştilor pentru domeniul ingineriei chimice şi a mediului, prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat. De asemenea, facultatea este implicată în proiecte de cercetare în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, ingineriei de mediu si domeniile conexe, precum si în programe de perfecţionare pentru specialişti. Valoarea personalul academic din cadrul facultăţii aduce o notă distinctivă predării ingineriei chimice. Pe lângă activitatea de formare şi de cercetare în diverse domenii de activitate, apreciabile sunt şi cooperările multi-disciplinare naționale și internaționale. Pentru viitorul imediat, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului are ca obiectiv modernizarea curriculum-ului pentru a asigura viitorii ingineri cu competențe și abilități cerute pe piața de munca europeană, în conformitate cu principiile prevăzute în Convenția de la Bologna, precum și pentru a stimula și extinde cooperarea în activitățile de cercetare cu diferite tipuri de institute și organizații.
Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer