Despre program

Specializarea Amenajări şi construcţii hidrotehnice pregătește specialiști în domeniile: – utilizarea complexă a resurselor de apă – combaterea acţiunilor dăunătoare ale apei – construcţii hidrotehnice si hidroedilitare – amenajarea cursurilor de apă – căi navigabile – amenajări portuare – automatizarea şi informatizarea exploatării construcţiilor hidrotehnice – siguranţa în exploatare a construcţiilor hidrotehnice – utilizarea energiilor neconvenţionale – construcţii diverse

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică 1
 • 2
 • Algebră lineară
 • geometrie analitică și diferențială 1
 • 2
 • Fizică 1
 • Fizică 2 și electrotehnică
 • Topografie
 • Mecanică 1,2
 • Geometrie descriptivă
 • Chimie
 • Desen tehnic
 • Educație fizică și sport 1
 • Discipline socio-umane 1
 • Practică I
 • Opționale (Limbi străine - engleză
 • franceză sau germană
 • Programarea și utilizarea calculatoarelor 1
 • 2
 • Informatică 1
 • 2)
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Istoria construcției europene
 • Pedagogie 1)
 • Mașini hidraulice si stații pompare
 • Metode numerice în calculul construcțiilor
 • Geotehnică
 • Mașini de construcții
 • Beton armat 2
 • Beton armat 2 - proiect
 • Hidrologie și hidrogeologie 1,2
 • Construcții metalice
 • Irigații și drenaje
 • Fundații
 • Fundații - proiect
 • Alimentări cu apă și canalizări 1
 • Construcții hidrotehnice
 • Construcții hidrotehnice - proiect
 • Ingineria mediului
 • Practică 2
 • Opționale (Elemente de teoria elasticității
 • Stabilitatea sistemelor elastice)
 • Discipline facultative (Monitoringul sistemelor de mediu)
 • Infografică
 • Materiale de construcții
 • Rezistența materialelor 1
 • 2
 • Statică 1
 • 2
 • Hidraulică 1
 • 2
 • Curs general de construcții
 • Geologie inginerească
 • Beton armat 1
 • Căi de comunicații
 • Discipline socio-umane 2
 • Educație fizică și sport 2
 • Opționale (Limbi străine - engleză
 • franceză sau germană)
 • Discipline facultative (Pedagogie 2
 • Didactica specialității
 • Istoria tehnicii)
 • Organizare și management 1,2
 • Alimentări cu apă și canalizări 2
 • Amenajări hidroenergentice 1,2
 • Amenajări hidroenergetice 2 - proiect
 • Instalații în construcții
 • Gestiunea resurselor de apă
 • Construcții hidrotehnice (complementare)
 • Construcții din lemn
 • Tehnologia lucrărilor de construcții
 • Căi navigabile
 • Porturi
 • Opționale (Regularizări de râuri și îndiguiri
 • Combaterea inundațiilor
 • Cadastru
 • Supravegherea și exploatarea construcțiilot hidrotehnice
 • Dinamica și elemente de inginerie seismică
 • Dezvoltare rurală)
 • Discipline facultative (Elaborare proiect de diplomă
 • Inventică)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Hidrotehnică a luat naştere in 1949 cand s-a înfiinţat Institutul de Construcţii, iar secţia de hidrotehnică a devenit facultate a acestui institut. Cu o bogată tradiţie şi un corp profesoral de prestigiu,

Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer