Despre program

Prin studii interdisciplinare, inginereşti, manageriale şi economice, absolvenţii specializării vor fi capabili să proiecteze, organizeze şi să conducă sisteme de producţie sau părţi ale acestora, precum şi să genereze ansamblul de relaţii care racordează aceste sisteme la mediul economico-social în care ele evoluează. Absolvenţii acestei specializări devin profesionişti în probleme de interfaţă şi interdependenţă dintre domeniile tehnic, managerial şi economic, într-o viziune integrată, de la orientarea către clienţi la servicii post-vânzare.

Domeniu de licenta/master
Inginerie și management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Chimie
 • Inginerie mecanică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
 • Bazele economiei I
 • II (microeconomie)
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
 • Baze de date
 • Comunicare
 • Grafică asistată de calculator
 • Electrotehnică
 • electronică și automatizări
 • Educație fizică
 • Operațional (Drept social european
 • Elemente de drept și legislație
 • Materii prime pentru textile-pielărie TX
 • Materiale electrotehnice ETH
 • Studiul materialelor CM
 • Știința materialelor CH
 • Fizică
 • Fizico - chimia culorii)
 • Discipline facultative (Istoria tehnicii
 • Istoria modei)
 • Teoria probabilităţilor şi statistică economică
 • Management general
 • Contabilitate
 • Cercetare operaţională
 • Marketing
 • Finanțe si credit
 • Drept comercial
 • Managementul întreprinderii simulate
 • Educație fizică
 • Practică
 • Operaționale (Structuri textile I (Fire)
 • Ingineria proceselor chimice
 • Tehnologii şi utilaje în filaturi
 • Fizico-chimia materiilor prime
 • Structuri textile II (Țesături)
 • Fizico – chimia compuşilor tananţi
 • Tehnologii şi utilaje în ţesătorii
 • Operaţii şi utilaje în textile pielărie
 • Confortul şi funcţiile produselor textile şi din piele
 • Auxiliari în finisarea chimică textilă
 • Structuri textile III (Nețesute)
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Controlul analitic al calităţii produselor (CH)
 • Tehnologia materialelor (CM)
 • Inginerie generală în textile - pielărie (TEX)
 • Metode și procedee tehnologice (ETH))
 • Discipline facultative (Microeconomie
 • Managementul conflictelor)
 • Managementul calităţii
 • Managementul marketingului
 • Sisteme informaţionale pentru management
 • Management financiar
 • Comportament organizaţional
 • Limbă străină
 • Practică în întreprinderea simulată
 • Opționale (Structura şi proiectarea confecţiilor textile
 • Prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • Structuri textile - tricoturi
 • Coloranţi şi compuşi peliculogeni
 • Tehnologii şi utilaje în tricotaje
 • Tehnologia chimică a produselor textile
 • pielii şi înlocuitorilor
 • Tehnologii şi utilaje în confecţii
 • Utilaje şi Instalaţii în textile-pielărie
 • Structura şi proiectarea încălţămintei şi marochinăriei
 • Tehnometrie aplicată
 • Materiale textile avansate
 • Tehnologii moderne de finisare finala a materialelor textile
 • Managementul producției textile
 • Managementul producției chimice
 • Managementul afacerilor mici şi mijlocii
 • Comportamentul consumatorului I
 • Cercetări de marketing)
 • Discipline facultative (Cultură organizațională. Etică în afaceri
 • Metode de cercetare în management
 • Practică în firme din industria de profi l)
 • Ingineria şi managementul mediului
 • Managementul mentenanţei
 • Managementul proiectelor
 • Modelarea şi simularea sistemelor de producţie
 • Managementul resurselor umane
 • Limbă străină
 • Pregătire proiect diplomă
 • Opționale (Proiectarea proceselor tehnologice în confecţii
 • Finisarea superioară a produselor textile
 • Finisarea produselor textile
 • Evaluarea calităţii materialelor textile
 • Proiectare asistată de calculator în tricotaje
 • Proiectare tehnologică
 • Proiectare asistată de calculator în confecţii
 • Finisarea pieilor şi a produselor din piele
 • Management internaţional
 • Managementul performanţei
 • Management strategic
 • Inovare (AIV)
 • Logistică)
 • Discipline facultative (Managementul investițiilor și riscului
 • Managementul tehnologiilor globale)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi îşi asumă misiunea de a forma INGINERI și MANAGERI care vor avea competenţe tehnice, tehnologice, economice şi manageriale, specialiști capabili să se adapteze cerinţelor unei economiei globale şi noilor tehnologii, cu șanse reale în competiţia de pe piaţa europeană a forţei de muncă.

Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 28, 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer