Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației

Despre program

Programul BIOSINF este un masterat de cercetare ce îşi propune formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi activităţi economice în domenii de mare actualitate şi cu ţintă pe termen lung. Astfel, obiectivele generale ale programului constau, pe de o parte, în însuşirea unor cunoştinţe de bază legate de analiza şi prelucrarea digitală a semnalelor audio, vocal, a imaginilor şi secvenţelor video, iar pe de altă parte, dobândirea de cunoştinţe aprofundate, teoretice şi practice, despre sisteme multimedia şi tehnologii biometrice, cu aplicaţii în autentificare, securitatea informaţiei şi expertiză criminalistică. Concret, programul de masterat BIOSINF pregăteşte ingineri specialişti ce vor avea competenţe în următoarele trei domenii majore: – Tehnologii biometrice – metode şi tehnici privind achiziţia datelor biometrice umane, stocarea acestora, şi prelucrarea lor utilizând metode automate în scopul identificării unei persoane sau verificării identităţii (deci autentificării) acesteia. – Securitatea informaţiei – cuprinzând atât securitatea conţinutului multimedia (protejarea proprietăţii intelectuale şi tehnici de securizare a informaţiei digitale audio-video), cât şi securitatea calculatorului personal şi a reţelelor de calculatoare (analiza vulnerabilităţii, detectarea şi prevenirea atacurilor informatice, soluţii de securitate locale şi la nivel de reţea, baze de date şi tehnologii de programare specifice ş.a.). – Expertiză criminalistică în domeniul multimedia – identificarea informaţiilor de interes în înregistrări audio şi verificarea autenticităţii înregistrărilor audio-video, prelucrarea imaginilor în criminalistică, aspectele legale legate de sistemele şi procedurile de examinare criminalistică. Cele trei domenii majore de competenţe sunt interdependente, fiind unite prin intermediul conceptelor de conţinut multimedia şi securitate şi în acelaşi timp “deschise” cercetării ştiinţifice de vârf. Cunoştinţele acumulate permit absolvenţilor continuarea pregătirii în cadrul unui program de studii doctorale.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Prelucrarea şi analiza imaginilor color
 • Securitatea conţinutului multimedia
 • Metodologia expertizelor criminalistice
 • Proiect de cercetare-documentare S1
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S1
 • Analiza şi prelucrarea digitală a semnalelor video
 • Prelucrarea avansată a semnalelor digitale
 • Tehnologii biometrice. Recunoaşterea semnăturii dinamice
 • Tehnologia vorbirii. Recunoaşterea vorbitorului
 • Securitatea calculatorului personal
 • Interfeţe de comunicare prin voce cu sisteme inteligente
 • Tehnici de analiză şi clasificare automată a informaţiei: Proiect de cercetare-dezvoltare în tehnologia vorbirii
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S2
 • Interfaţare vizuală om-maşină
 • Expertiză criminalistică pentru imagini şi secvenţe video
 • Analiza şi expertiza criminalistică a înregistrărilor audio
 • Securitatea în reţelele de calculatoare
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S3
 • Proiect integrator de cercetare în securitatea calculatoarelor
 • Proiect integrator de cercetare în securitatea conţinutului multimedia
 • Cercetare ştiinţifică
 • practică şi elaborare disertaţie
 • Etică şi integritate academică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer