Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale

Despre program

Competenţele asigurate absolvenţilor programului de Master în EVALUAREA BAZINELOR DE SEDIMENTARE ȘI A RESURSELOR MINERALE permit desfăşurarea activităţii profesionale la un nivel superior, implicând investigarea structurii geologice în următoarele domenii: explorarea şi industria extractivă pentru hidrocarburi şi gaze şi explorarea în industria extractivă de zăcăminte de substanţe minerale solide.
Competenţele cheie asigurate absolvenţilor acestui program de Master sunt: capacitatea de a utiliza modele şi cunoştinte teoretice avansate pentru analiza datelor geologice în vederea rezolvării problemelor practice; realizarea unor rapoarte tehnice, studii profesionale sau lucrări ştiinţifice bazate pe date geologice bine fundamentate teoretic şi susţinute cu materiale grafice; utilizarea aplicaţiilor software de ultimă generatie şi a metodelor matematice-numerice de prelucrare, modelare şi interpretare a datelor geologice; abilitatea de colaborare cu specialişti din alte domenii; abilitatea de a decide şi a fi responsabil de activitatea proprie. Urmare dobândirii acestor competenţe, absolvenţii programului de Master vor putea efectua studii geologice direcţionate către: prospectarea şi explorarea resurselor energetice şi minerale, impactul haldelor şi iazurilor de decantare, evaluarea şi exploatarea materialelor de construcţii (roci utile).

Domeniu de licenta/master
Inginerie geologică
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Tectonica regionala
 • Principii de dinamica bazinelor de sedimentare
 • Stratigrafie si reconstituire de paleomedii in bazinele marine
 • Evaluarea formatiunilor geologice pe baza diagrafiei geofizice
 • Prelucrarea si interpretarea datelor geologice rezultate in urma unor saparii a sondelor
 • Stiluri structurale in explorarea de petrol
 • Evaluarea potentialului petrolifer al bazinelor de sedimentare
 • Inginerie de rezervor
 • Geochimia petrolului
 • Metalogenia aurului
 • Petrologia minereurilor

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Facultatea de Geologie și Geofizică provine din trei facultăți cu profil geologic și geofizic organizate dupムReforma Învățământului din 1948, actuală organizare a facultății oferind studenților: 3 programe de LICENȚĂ, 5 programe de MASTER, 15 conducători pentru ȘCOALĂ DOCTORALĂ DE GEOLOGIE. Activitatea de cercetare se desfășoară în contracte de cercetare cu: M.E.C., CNCSIS, CNFIS, Bancă Mondialムși unitățti specializate ca PETROM, GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamicムal Academiei, și multe altele, la care sunt angrenați și numeroși studenți.

Str. Traian Vuia, nr.6, Sector 2, Bucureşti, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer