Despre program

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) oferă o pregătire solidă teoretică şi aplicativă în domeniul ingineriei de construcţii civile şi industriale, studenţii dobândind cunoştinţele necesare proiectării şi execuţiei construcţiilor, acordând o atenţie deosebită asigurării rezistenţei la cutremur.

Studenţii au avantajul de a lucra în grupuri relativ mici, cu o legătură apropiată cu corpul profesoral. Pe parcursul studiilor intervin cu module de curs şi profesori din străinătate (mobilităţi ERASMUS, proiecte AUF etc.).

Studiile universitare în cadrul FILS asigură şi dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru într-un colectiv internaţional, o treime dintre  studenţii FILS fiind străini. În cadrul mobilităţilor ERASMUS, la  FILS vin să studieze şi studenţi europeni din universităţile partenere din Franţa, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Polonia, Germania, Finlanda şi Marea Britanie. Studiile în limba engleză oferă oportunităţi sporite de carieră în companii multinaţionale sau de outsourcing, în ţară şi în străinătate. Cei peste 1200 de ingineri absolvenţi ai FILS activează cu succes în lumea întreagă, în domeniul proiectării, execuţiei şi managementului construcţiilor, precum şi în învăţământ şi cercetare. Cei mai mulţi dintre inginerii absolvenţi de licenţă FILS şi-au continuat studiile cu mastere la UTCB sau în universităţi de prestigiu din străinătate. Pe durata studiilor, studenţii FILS pot beneficia de mobilităţile ERASMUS în universitățile partenere.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Specializare
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Physical Education
 • Computer science (C+L)
 • Analysis (S)
 • Introduction in Civil Engineering (C)
 • Complements of Mathematics
 • Introduction in Civil Engineering (C)
 • Descriptive Geometry
 • Analysis I (C)
 • Linear Algebra (C+S)
 • Surveying (C+L)
 • Foreign language
 • Chemistry (C+L)
 • Humanity (C+S)
 • Differential and with partial derivates equations (C+S )
 • Mechanics I (C)
 • Humanity Course (C+S)
 • Engineering graphics
 • Civil engineering materials (C)
 • Physics I (C)
 • Romanian Language for foreign students (facultative)
 • Architecture (C)
 • Physical Education
 • Engineering geology (C)
 • Strength of Materials I
 • II (C )
 • Strength of Materials I
 • II
 • Foreign Language
 • Physical Education
 • Mechanics II (C)
 • CAD (C)
 • Physics II (C)
 • Hydraulics (C)
 • Sanitary Engineering (C)
 • Constr.machines (S)
 • Structural analysis I (S)
 • Reinforced concrete I (C)
 • Construction Machines (C)
 • Structural analysis I (C)
 • Introduction to Theory of Elasticity
 • Plates and Shells (C)
 • Introd. to Theory of Elasticity
 • Building design I
 • Wood structures (C)
 • Building design
 • Finite Element Method Introduction
 • Reinforced concrete II (C)
 • Structural Analysis II
 • Reinforced concrete II
 • Structural Analysis II (C)
 • Soil Mechanics
 • Finite Element Method Introduction (C)
 • AUTOCAD 3D (fac)
 • Steel structures II (P)
 • Transport engineering
 • Computer Methods in civil engineering
 • Steel structures II (C)
 • Structural Reliability and Risk Analysis (C +S )
 • Environmental Engineering
 • Construction management (C+S)
 • Construction Engineering I (C+S)
 • Traditional and modern finishing works for buildings
 • Building design III (C)
 • Construction management II (C)
 • Construction management II
 • Underground works
 • Construction engineering II (C)
 • Construction engineering II (P)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Splaiul Independenței nr. 313, Corp JE 105

Informatii despre Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o Universitate de stat, acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul: Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine, toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I - licență, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II – masterat (din care 3 sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale. 

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer