Despre program

Specializarea Inginerie economică industrială oferă absolvenţilor, ingineri economişti, o dublă pregătire: tehnică şi economică, astfel încât aceştia pot activa în diferite medii de lucru – inclusiv informatizate şi internaţionale, într-o problematică largă: studii şi analize tehnico-economice; management; marketing; operaţiuni financiar-bancare; dezvoltare de produse şi servicii de calitate şi profitabile; sisteme logistice; resurse umane; modelare şi programare de procese; antreprenoriat; dezvoltare de proiecte; conducere de unităţi economice etc.

Domeniu de licenta/master
Inginerie și management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Mecanici 1
 • Mecanică 1
 • Chimie
 • Programarea Calculatoare 1
 • Știința Materialelor
 • Desen tehnic 1
 • Sisteme
 • tehnologii
 • atitudini
 • rezultate
 • A1.1 (Limba Modernă 1 – Engleză
 • Franceză)
 • Psihologia educației
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Educației fizică 1
 • Matematici 2
 • Fizică
 • Tehnologia Materialelor
 • Mecanica 2
 • Programarea Calculatoarelor 2
 • Desen Tehnic 2
 • Bazele ingineriei și managementului
 • Pedagogie 1
 • Educație fizică 2
 • Limba Modernă 2 (Engleză
 • Franceză)
 • Voluntariat 1
 • Matematici 3
 • Rezistența Materialelor
 • Ingineria proceselor de muncă
 • Managementul proiectelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Desen Tehnic 3
 • Baze de date în management
 • Bazele economiei
 • Procese și sisteme de prelucrare 1
 • Pedagogie 2
 • Educație Fizică 3
 • Limba Modernă 3 (Engleză
 • Franceză)
 • Organe de mașini
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Microeconomie
 • Teoria probabilităților și statistica aplicată
 • Procese și sisteme de prelucrare 2
 • Toleranțe geometrice
 • Comunicare managerială
 • Practică 1
 • A2.1 (Mecanisme
 • Electrotehnica)
 • Educație fizică 4
 • Limba Modernă 4 (Engleză
 • Franceză)
 • Voluntariat 2
 • Didactica specialității
 • Analiză de produs
 • Contabilitate
 • Control tehnic
 • Finanțe
 • Ingineria și managementul proceselor de producție 1
 • Management general
 • Proiectare asistată de calculator 1
 • Tehnologii de prelucrare 1
 • A3.1 (Europa
 • cultură
 • civilizație
 • Istoria tehnicii)
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1
 • Analiză economică
 • Cercetări operaționale
 • Ingineria și managementul proceselor de producție 2
 • Managementul resurselor umane
 • Produse
 • procese și sisteme 1 – proiect
 • Proiectare asistată de calculator 2
 • Tehnologii de prelucrare 2
 • Management industrial
 • Managementul dezvoltării durabile
 • Practică 2
 • A3.2 (Legislație economică și de afaceri
 • Legislația proprietății intelectuale)
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică în învățămânul preuniversitar obligatoriu 2
 • Examen de absolvire. Nivel I
 • Voluntariat 3
 • Analiza proiectelor de investiții
 • Legislația muncii
 • Proiectare Asistată de Calculator 3
 • Ingineria și managementul proceselor de producție 3
 • Logistică
 • Marketing
 • Produse
 • procese și sisteme 2 – proiect
 • Calitatea fabricației
 • Echipamente de fabricare
 • A4.1 (Managementul proceselor de montaj
 • Managementul mediului)
 • Planificarea Producției Asistată de Calculator
 • Programarea și conducerea producției – proiect
 • Modelare și simulare
 • Design și ergonomie
 • Legislație comercială
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Voluntariat 4

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer