Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii

Despre program

Obiectivele specializării: – Realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul Ingineriei Calităţii şi Siguranţei în funcţionare (ultima incluzând Fiabilitatea, Mentenabilitatea şi Securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat. Formarea resursei umane înalt calificate necesare domeniului calităţii şi siguranţei în funcţionare reprezintă o necesitate acută, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană, întreprinderile şi companiile în domeniul electronicii şi IT&C având o acută nevoie de tineri ingineri cu o astfel de pregătire pentru compartimentele calitate-fiabilitate, restructurate sau nou formate. În plus, calitatea şi siguranţa în funcţionare (în special securitatea) au reprezentat şi reprezintă domenii cheie de cercetare pentru programele cadru 6 şi 7 ale Uniunii Europene, în scopul realizării Strategiei Lisabona 2000; de aceea institutele de cercetare din România sau alte ţări ale U.E. reclamă cu insistenţă astfel de specialişti, capabili să soluţioneze proiecte de cercetare complexe, interdisciplinare, multe dintre ele cu componente importante sau orientate spre fiabilitate/securitate. Masterul Ingineria Calităţii şi Siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET) propus se bazează pe experienţa şi pe îmbunătăţirile aduse – timp de un deceniu – masterului Ingineria calităţii şi fiabilităţii (ICF), unul dintre masterele de succes dezvoltate în cadrul Facultăţii ETTI; majoritatea absolvenţilor acestui master au fost angajaţi în compartimentele Calitate-Fiabilitate din întreprinderi şi companii româneşti sau multinaţionale, pregătirea lor fiind favorabil apreciată de către angajatori.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Modelarea stochastică şi statistică aplicată
 • Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor electronice
 • Securitatea retelelor de calculatoare
 • Standardizare și legislație în calitate și siguranța în funcționare
 • Prelucrarea masivelor de date
 • Proiect de cercetare și documentare
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S1
 • Asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii
 • Arhitecturi tolerante la defectări
 • Proiectare în electronica tehnologică
 • Controlul și managementul proiectelor și proceselor
 • Proiect de cercetare-dezvoltare în specialitate
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S2
 • Tehnici avansate în siguranţa în funcţionare a sistemelor
 • Diagnoza defectelor şi proiectarea pentru testabilitate
 • Managementul calităţii totale
 • Inteligenţă artificială şi sisteme expert în calitate şi fiabilitate
 • Proiect integrator de cercetare
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S3
 • Cercetare ştiinţifică
 • practică de cercetare şi elaborare disertaţie
 • Etică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer