Despre program

Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini, parte a Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, a fost înfiinţată în anul 1954, în cadrul Facultăţii de Mecanică de la acea vreme, în urma demersurilor susţinute ale profesorului Constantin POPOVICI, mentorul şi promotorul specializării TCM în România. În cei 55 de ani de existenţă, catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini s-a dezvoltat continuu, reuşind să îmbine tradiţia academică şi cercetarea ştiinţifică în soluţii inovatoare, ca răspuns la nevoile reale ale societăţii, furnizând cunoştinţe tehnico-ştiinţifice cu aplicabilitate practică şi pregătind absolvenţi cu înalte competenţe profesionale. Astfel, dacă în perioada 1954-1956 TCM-ul era doar o secţie desprinsă din Facultatea de Mecanică, după 1956 s-a produs creşterea aproape explozivă a numărului de studenţi.

Începând din 1962 apare chiar Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (actuala Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice), ca răspuns la numărul impresionant al studenţilor ce alegeau să studieze acestă specializare. Programele şi proiectele de cercetare aflate în derulare în cadrul catedrei oferă premisa menţinerii tendinţei actuale, de evoluţie permanentă în timp, a Catedrei TCM.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici 1
 • Mecanică 1
 • Chimie
 • Programarea calculatoarelor 1
 • Știința materialelor
 • tratamente termice și termochimice
 • Desen tehnic 1
 • Sisteme
 • tehnologii
 • atitudini
 • rezultate
 • A1.1 (Limba modernă 1 – Engleză
 • Franceză)
 • Psihologia educației
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Educație fizică 1
 • Matematici 2
 • Fizică 2
 • Tehnologia materialelor 1
 • Mecanica 2
 • Programarea calculatoarelor 2
 • Rezistența materialelor 1
 • Desen tehnic 2
 • Grafica asistată de calculator
 • A1.3 (Limba Modernă 2 – Engleză
 • Franceză)
 • Pedagogie 1
 • Educație fizică 2
 • Voluntariat 1
 • Matematici 3
 • Rezistența materialelor 2
 • Organe de mașini 1
 • Tehnologia materialelor 2
 • Fizica 2
 • Desen tehnic 3
 • Baze de date
 • Economie
 • Pedagogie 2
 • Limba Modernă 3 (Engleză
 • Franceză
 • Rusă)
 • Educație fizică 3
 • Matematici 4
 • Mecaniseme
 • Proiectare asistată de calculator 1
 • Organe de mașini 2
 • Toleranțe geometrice
 • Dezvoltare durabilă
 • Managementul proiectelor
 • Electrotehnică
 • Practica 1
 • A2.1 (Bazele cercetării integrate
 • Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
 • Bazele mecatronicii)
 • Didactica specialității
 • Limba modernă 4 (Engleză
 • Franceză
 • Rusă)
 • Educație fizică 4
 • Volntariat 2
 • Prelucări prin aschiere
 • Procese de deformare plastică la rece
 • Tehnologia fabricării produselor 1
 • Scule aschietoare
 • Mașini – unelte 1
 • Analiza de reper – proiect
 • Proiectare asistată de calculator 2
 • Inspecția preciziei geometrice
 • A3.1 (Bazele generării suprafețelor
 • Procese fizico – chimice de suprafață
 • Coroziune și acoperiri)
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
 • Tehnologia fabricării produselor 2
 • Tehnologii de deformare plastică la rece
 • Tehnologii Neconvenționale
 • Mașini – unelte 2
 • Proiectare asistată de calculator 3
 • Tehnologii de deformare plastică la rece – proiect
 • Pregătirea și urmărirea fabricației
 • Practica 2
 • A3.2 (Proiectare parametrică avansată
 • Tehnologia produselor compozite
 • Managementul mediului)
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
 • Examen de absolvire
 • nivel I
 • Volnutariat 3
 • Tehnologia fabricării produselor 3
 • Echipamente de fabricare 1
 • Tehnologii de injecție în matrițe
 • Proiectarea produselor
 • Tehnologia fabricării produselor – proiect
 • Inginerie asistată de calculator
 • Analiza economică
 • Tehnologii de asamblare
 • A4.1 (Calitatea fabricației
 • Bazele cercetării experimentale)
 • A4.2 (Programarea mașinilor CNC
 • Prelucrări cu superabrazivi)
 • Istoria tehnicii
 • Management industrial
 • Echipamente de fabricare 2
 • Echipamente de fabricare – Proiect
 • A4.3 (Testarea și certificarea produselor
 • Tehnologii și sisteme neconveționale de control
 • Tehnologia produselor din materiale nemetalice
 • Prelucrări cu viteze mari)
 • A4.4 ( Fabricare asistată
 • Tehnologii de fabricare aditivă)
 • Pregătire proiect de diplomă
 • Practica pentru proiectul de diplomă
 • Legislație comercială europeană
 • Voluntariat 4

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer