Despre program

Programul de masterat „Ingineria Proceselor Chimice (IPC) este conceput astfel încat să adâncească și să diversifice pregătirea în domeniul ingineriei chimice a absolvenților ciclului de licență, la nivelul necesar asigurării competențelor necesare cercetării și proiectării. Planul de învățământ include discipline de aprofundare, complementare celor parcurse în ciclul de licență (Curgerea fluidelor în sisteme multifazice, Procedee de separare avansată, Intensificarea proceselor de transfer, Reactoare eterogene, Automatizarea proceselor chimice) cât și discipline noi, care vin să completeze pregătirea profesională realizată în acest ciclu (Cataliza și procese catalitice, Echipamente termice și frigorifice, Dinamica proceselor chimice, Management și legislație pentru fabricații chimice și biochimice). Competențele în proiectarea tehnologica a utilajelor și instalațiilor sunt asigurate atât prin dezvoltarea cunoștințelor fundamentale de inginerie ți activități special prevăzute pentru elaborarea unor proiecte de utilaje, cât și printr-o disciplină direct legată de aceasta activitate (Proiectarea instalațiilor în industriile de proces). O pondere importanta din programul de studii este rezervată activității de cercetare, în care sunt dezvoltate teme de lucru individual, sub coordonarea unui cadru didactic.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Rapoarte cercetare stiintifica
 • Managementul proiectelor
 • Procese Electrochimice
 • Cataliza si procese catalitice
 • Curgerea fluidelor in sisteme multifazice
 • Termodinamica sistemelor heterogene
 • Cercetare stiintifica
 • Reactoare heterogene
 • Proiectarea instalatiilor din IP
 • Automatizarea proceselor chimice si biochimice
 • Echipamente termice si frigorifice
 • Rapoarte cercetare stiintifica

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Splaiul Independenței nr. 313, corp L 015

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer