Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică

Despre program

Academia Tehnică Militară “FERDINAND I” prin Facultatea E, cu o tradiție de peste 50 de ani în formarea inginerilor militari, reprezintă centrul de formare al specialiștilor în dominiile comunicații și sisteme electronice militare pentru întregul sistem național de apărare.

          Misiunea facultăţii este aceea de a contribui prin cercetare stiinţifică avansată la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi totodată de a pregăti specialişti în proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi exploatarea sistemelor electronice şi de comunicaţii, cu aplicaţii în cele mai diverse domenii ale sistemului național de apărare.

    Premisele necesare îndeplinirii misiunii facultății sunt asigurate prin: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel; activitățile didactice desfășurate în amfiteatre, săli de curs și laboratoare dotate cu aparatura modernă; educaţie centrată pe student; mobilităţi ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor la universităţi de prestigiu; stagii de practică, activităţi de cercetare, resurse umane şi materiale performante.

             Facultatea este implicată în proiecte de cercetare și are relații de colaborare cu universități de prestigiu sau firme de specialitate din țară și străinătate prin intermediul programului Erasmus + si a unor acorduri bilaterale. Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate organizează din doi în doi ani Conferința internațională în domeniul comunicațiilor – „Communications” www.comms.ro , sub egida Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) și Academia de Științe Tehnice din România. Conferința este organizată în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București. Din anul 2010, conferința este indexată în două baze de date internaționale: IEEEXplore și ISI Conference Proceedings Citation Index, ceea ce oferă lucrărilor o vizibilitate internațională deosebită.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Tehnici avansate de ingineria programarii
 • Arhitecturi hardware in criptografie
 • Cercetari operationale
 • Securitatea sistemelor de operare si sisteme malitioase
 • Securitate software
 • Securitatea retelelor wireless si a dispozitivelor mobile
 • Electronica sistemelor regenerabile de energie
 • Informatica industriala
 • Proiecte-cercetare-dezvoltare
 • Retele de senzori
 • Sisteme dedicate
 • Optimizarea parametrilor convertoarelor de energie
 • Convertoare nepoluante
 • Conducerea inteligentă a mişcării
 • Procesoare de putere de înaltă frecvenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare

Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofițerilor specialiști și a personalului civil selecționat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională sau ale unor beneficiari din țara și din străinătate, în condițiile legii.

Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49

Informatii despre Academia Tehnică Militară din Bucureşti

Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofițerilor specialiști și a personalului civil selecționat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională sau ale unor beneficiari din țara și din străinătate, în condițiile legii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49
Informații de acreditare și contact pentru Academia Tehnică Militară din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer