Despre program

Absolvenții acestei specializări vor dobândi următoarele competențe: Competențe generale: – Competenţe ştiinţifice de cunoaştere a materialelor în raport cu relaţia COMPOZIŢIE-PROCESARE-STRUCTURĂ-PROPRIETĂŢI – Abilităţi de utilizare a metodelor de analiză a structurii şi proprietăţilor materialelor şi a aparaturii care asigura determinarea acestora – Capacitatea de adaptare la noile tendinţe de evoluţie şi dezvoltare în domeniul (bio)materialelor – Capacitatea de a lucra în echipa, dar şi independent şi creativ la soluţionarea unei probleme şi comunicarea rezultatelor Competențe specifice: – Cunoaşterea fundamentală a noţiunii de biocompatibilitate cu toate implicaţiile sale în Ingineria medicală – Abilitatea de alegere şi selecţie pe criterii de biocompatibilitate a biomaterialelor (metalice, ceramice şi polimerice) utilizate în sfera implantologiei şi proteticii osoase şi dentare – Cunoştinţe privind efectele structurale şi constituţionale ale prodeelor tehnologice de realizare a dispozitivelor medicale – Pricepere la nivel superior privind elementele moderne de proiectare informatizată a dispozitivelor medicale – Capacitatea de a efectrua lucrări de cercetare privind investigarea şi testarea biomaterialelor

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Specializare
Inginerie medicală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară și calcul diferențial
 • Chimia elementelor şi a compuşilor I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic
 • Comunicare
 • Noţiuni de medicină pentru inginer
 • Educaţie fizică I
 • Proiect aplicativ în informatică
 • Analiză matematică și geometrie analitică
 • Chimia elementelor şi a compuşilor II
 • Mecanică
 • Fizică I
 • Informatică aplicată
 • Introducere în domeniul biomaterialelor
 • Educaţie fizică II
 • Proiect aplicativ în managementul cercetării
 • Matematici speciale
 • Fizică II
 • Cristalografie şi mineralogie
 • Chimie fizică
 • Rezistenţa materialelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Introducere în ingineria materialelor I
 • Aparatură medicală I
 • Termotehnică
 • Electrotehnică
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Constituţia fazică şi imagistica structurală a materialelor biocompatibile I
 • Dinamica fluidelor polifazice
 • Introducere în ingineria materialelor II
 • Aparatură medicală II
 • Constituţia fazică şi imagistica structurală a materialelor biocompatibile II
 • Procese specifice ingineriei electrice medicale
 • Biochimie
 • Teoria structurală a proprietăţilor biomaterialelor I
 • Obţinerea materialelor metalice biocompatibile
 • Informatică medicală
 • Proiect tehnologic
 • Procese specifice de deformare plastică a biomaterialelor
 • Procese specifice turnării biomaterialelor
 • Ingineria biomaterialelor metalice
 • Teoria structurală a proprietăţilor biomaterialelor II
 • Ingineria biomaterialelor nemetalice
 • Histo-fiziologie şi anatomie patologică
 • Procesarea termică a biomaterialelor
 • Măsurări şi instrumentaţie
 • Proiectare de produs şi plan de afaceri
 • Practică
 • Proiectarea implanturilor
 • Modelarea şi simularea aplicată în bioinginerie
 • Instrumentar şi dispozitive medicale
 • Echipamente electrice medicale
 • Inginerie clinică medicală
 • Degradarea biomaterialelor
 • Asigurarea calităţii implanturilor
 • Soluţii de caz pentru industrie
 • Proiectarea implanturilor
 • Ingineria protezării și reabilitării ortopedice
 • Modelarea şi simularea aplicată în bioinginerie
 • Ingineria protezării și reabilitării dentare
 • Instrumentar şi dispozitive medicale
 • Ingineria protezării și reabilitării cardiovasculare
 • Echipamente electrice medicale
 • Metode de testare a biomaterialelor
 • Inginerie clinică medicală
 • Procesarea semnalelor biologice şi fenomene bioelectrice
 • Degradarea biomaterialelor
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Asigurarea calităţii implanturilor
 • Soluţii de caz pentru industrie
 • Ingineria protezării și reabilitării ortopedice
 • Ingineria protezării și reabilitării dentare
 • Ingineria protezării și reabilitării cardiovasculare
 • Metode de testare a biomaterialelor
 • Procesarea semnalelor biologice şi fenomene bioelectrice
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer