Despre program

Universitatea Tehnică de Construcții București este o universitate tehnică pentru formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie mecanică/mașini și utilaje pentru construcții, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie și management și ingineria sistemelor.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • II
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Geometrie descriptivă
 • Chimie
 • Topografie
 • Ştiinte socio-umane I
 • II
 • Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale
 • Fizică I
 • Mecanică I
 • Materiale de construcții
 • Desen tehnic
 • Limbi străine I
 • II
 • Educaţie fizică şi sport I
 • Practică I
 • Discipline facultative (Cultură și civilizațir
 • Psihologia educației)
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • II
 • Fizică II
 • Hidraulică
 • Elemente de arhitectură
 • Stiinţe socio-umane III
 • Infografică
 • Economie şi legislaţie în construcţii
 • Statică I
 • Beton armat şi precomprimat I
 • Construcţii hidroedilitare
 • Geologie inginerească
 • Căi de comunicaţii şi poduri
 • Maşini de construcţii
 • Limbi străine III
 • IV
 • Educaţie fizică şi sport II
 • Discipline facultative (Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii - Teoria și metodologia evaluarii
 • Statistică matematică
 • Metode moderne de analiză şi control al calităţii materialelor
 • Didactica specialităţii)
 • Calculul plăcilor
 • Beton armat şi precomprimat II
 • Statică II
 • Geotehnică
 • Construcţii din lemn
 • Construcţii civile I
 • II
 • Introducere in MEF
 • Construcţii metalice I
 • Fundaţii
 • Dinamică şi elemente de inginerie seismică
 • Construcţii din beton armat I
 • PAC
 • Practică II
 • Discipline facultative (Tehnici de comunicare în limbi străine
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică
 • Managementul clasei de elevi
 • DPPD – Examen de absolvire Nivel I
 • Durabilitatea construcţiilor
 • AutoCAD 3 D)
 • Construcţii din beton armat II
 • Construcţii metalice II
 • Management în construcţii I
 • Tehnologia lucrărilor de construcţii I
 • II
 • Mecanica zidăriilor
 • Instalaţii în construcţii
 • Construcţii civile III
 • Management în construcţii II
 • Siguranţa construcţiilor
 • Construcţii metalice III
 • Discipline opționale (Materiale composite şi asociate
 • Tehnologii speciale pentru construcţii metalice
 • Finisaje tradiţionale şi moderne la clădiri
 • Siguranța structurilor la seism
 • Tehnologia lucrărilor de întreţinere
 • repararaţii şi consolidări
 • Istoria tehnicii construcţiilor
 • Ingineria mediului
 • AutoCAD 3D
 • Elaborarea proiectului de diplomă)
 • Discipline facultative (Tehnologia lucrărilor de izolaţii hidro şi termice
 • Structuri prefababricate pentru construcții civile şi industriale
 • Construcţii agrozootehnice
 • Marketing
 • Construcţii industriale)
 • Practică pentru definitivarea proiectului de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer