Despre program

Programul de studii universitare de masterat Tehnologii Multimedia pentru Aplicaţii Medicale are ca misiune asumată pregătirea de ingineri specialişti (MSEE) în audiometrie şi suportul multimedia al actului medical, tematică aflată la intersecţia domeniilor de studiu Electronică şi Telecomunicaţii (ETC) şi Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI). Astfel, UPB şi facultatea ETTI vor putea răspunde cererii de pe piaţa muncii în două domenii cu dezvoltare semnificativă: audiometria,cuprinzând realizarea, instalarea, operarea, reglarea şi depanarea aparaturii medicale de diagnostic auditiv, proteza auditivă şi recuperare audio-fonatorie, precum şi ingineria multimedia cu aplicaţii medicale. Programul de master propus îmbină armonios cunoştinţe de electronică, medicină, tehnologia informaţiei şi prelucrare de semnal audio şi de imagine, oferind o formare aplicată şi la nivelul tehnologiei actuale, abordată multidisciplinar. Programul de studii universitare de masterat Tehnologii Multimedia pentru Aplicaţii Medicale continuă în principal studiile de licenţă din specializările Ingineria Informaţiei şi Electronică Aplicată. Ambele programe de studii sunt coordonate de Catedra de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei şi au primit din partea ARACIS calificativul INCREDERE în primăvara anului 2011. Programul de studiu de licenţă Ingineria Informaţiei (INF) oferit de facultatea ETTI este inclus în domeniul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI). Acest program de studiu reuneşte trei dintre direcţiile de specializare pre-Bologna care au existat în cadrul facultăţii ETTI: Ingineria Sistemelor de Calcul (ISC), Ingineria Informaţiei (II) şi Imagini, Forme şi Inteligenţă Artificială (IFIA).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer