Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Despre program

Programul INPN contribuie la realizarea de competenţe privind identificarea oportunităţii, crearea şi conducerea unei afaceri, pornind de la o idee de produs inovativ, fabricat şi comercializat în condiţii profitabile. Obiective: – Formarea de specialişti în domeniul micro şi nanotehnologiilor, atât pentru activităţi de cercetare, cât şi de producţie – Pregătirea viitorilor specialişti în domeniul aprofundării bazelor ştiinţifice ale nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale asociate acestora – Dobândirea de cunoştinţe aprofundate privind modelarea, simularea şi fabricarea nanostructurilor – Asigurarea unei pregătiri manageriale specifice domeniului – Dobândirea de cunoştinţe privind politica de mediu şi dezvoltare în UE a acestui domeniu

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Dezvoltarea Produselor 1
 • Modelarea Matematică a Proceselor Neconvenționale
 • Ingineria Asistată a Micro și Nanotehnologiilor
 • Micro și Nanotehnologii
 • Nanotehnologii pentru Fabricarea Produselor
 • Procese Industriale Complexe 1
 • Cercetare ştiinţifică 1 / Practică 1
 • Dezvoltarea Produselor 2
 • Ingineria Suprafețelor
 • Cercetarea Experiment. în Proc. Neconvenționale
 • Managementul Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare
 • Modelarea
 • Simularea și Fabricarea Nanostructurilor
 • Proiect Individual şi de Grup 1
 • Cercetare ştiinţifică 2 / Practică 2
 • Proiectare Parametrică Avansată
 • Procese Industriale Complexe 2
 • Nanoprelucrări cu Energii Concentrate
 • Ecologie Industrială și Protecția Mediului
 • Fabricarea Produselor Nanostructurate
 • Dinamica și Etica Nanotehnologiilor
 • Proiect Individual şi de Grup 2
 • Cercetare ştiinţifică 3 / Practică 3
 • Cercetare ştiinţifică 4 (inclusiv definitivare disertație)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer