Despre program

Universitatea Tehnică de Construcții București este o universitate tehnică pentru formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie mecanică/mașini și utilaje pentru construcții, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie și management și ingineria sistemelor.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • II
 • Algebră liniară şi geometrie analitică
 • Geometrie descriptivă
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
 • II
 • Chimie
 • Topografie
 • Stiinţe Socio-Umaniste I
 • II
 • Mecanică I
 • Economie generală
 • Materiale de construcţii
 • Desen tehnic
 • Elemente de arhitectură
 • Limbi străine I
 • II
 • Educație fizică și Sport I
 • II
 • Practică I
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei - Teoria și metodologia evaluării)
 • Statistică şi Probabilităţi
 • Mecanică II
 • Rezistenţa materialelor I
 • II
 • Fizică
 • Infografică
 • Comunicare managerială
 • Bazele managementului
 • Statica construcţiilor
 • Drept civil și comercial
 • Politici economice
 • Cercetare operațională
 • Contabilitate
 • Maşini de construcţii
 • Limbi străine III
 • IV
 • Educaţie fizică şi Sport III
 • IV
 • Discipline opționale (Ingineria mediului
 • Politici
 • strategii şi legislaţie de mediu
 • Căi de comunicaţie
 • Tehnologii de realizare a căilor de comunicaţii)
 • Discipline facultative (Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii - Teoria și metodologia evaluării
 • Istoria tehnicii construcţiilor
 • Didactica specialităţii)
 • Statica şi stabilitatea construcţiilor
 • Marketing
 • Managementul resurselor umane
 • Clădiri I
 • II
 • Beton armat şi precomprimat I
 • II
 • Geotehnică
 • Introducere în metoda elementului finit
 • Dinamică si elemente de inginerie seismică
 • Fundaţii și procedee de fundare
 • Construcţii metalice I
 • Tehnologia lucrărilor de construcţii I
 • Practică II
 • Discipline opționale (Construcţii edilitare
 • Elemente de infrastructură hidroediliatară)
 • Discipline facultative (Tehnici de comunicare în limbi străine F I
 • Instruire asistată de calculator
 • Practica pedagogică
 • AutoCAD 3D
 • Managementul clasei de elevi)
 • Construcţii din beton armat
 • Management financiar
 • Management în construcţii I
 • II
 • Construcții metalice II
 • Tehnologia lucrărilor de construcţii II
 • Informatică managerială
 • Instalaţii în construcţii
 • Finanţe şi creditare
 • Eficienţa economică şi formele ei
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru definitivarea proiectului de diplomă
 • Susţinerea proiectului de diplomă
 • Discipline opționale (Tehnologia lucrărilor de întreţinere
 • reparaţii şi consolidari
 • PAC
 • Fundaţii în condiţii speciale
 • Legislaţie în consţrucţii
 • Licitatie
 • ofertare
 • contractare
 • Management strategic
 • Managementul calităţii în construcţii
 • Evaluarea economică a construcţiilor
 • Evaluarea şi reevaluarea întreprinderii)
 • Discipline facultative (Profitul și decizia managerială
 • Durabilitatea construcţiilor
 • Marketing internațional
 • Încercarea construcţiilor
 • Management în afaceri
 • Proiectarea construcţiilor din zidărie şi lemn)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer