Despre program

Competenţele absolvenţilor programului de studiu Vehicule pentru Transport Feroviar:

 • Construcţie, exploatare, întreţinere şi reparare;
 • Proiectare, modernizare şi dezvoltare;
 • Optimizarea funcţionării şi a circulaţiei;
 • Siguranţa, confortul şi calitatea mersului;
 • Impactul asupra mediului înconjurător;
 • Utilizarea tehnologiilor informatice avansate;
 • Simularea funcţionării asistată de calculator;
 • Managementul activităţilor specifice de transport feroviar.

 

Domeniu de licenta/master
Inginerie geodezică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • Algebră și geometrie analitică
 • Fizică
 • Chimie
 • Programare I
 • Știința și ingineria materialelor
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic
 • Limbă străină I
 • Modele de comunicare
 • Inginerie și comunicare
 • Educație fizică I
 • Psihologia educației
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Analiză matematică II
 • Programare II
 • Desen tehnic
 • Tehnologia materialelor I
 • Mecanică I
 • Economie
 • Inforgrafică I
 • Limbă străină II
 • Educație fizică II
 • Pedagogie I
 • Matematici speciale
 • Mecanica II
 • Rezistența materialelor I
 • Mecanisme
 • Electrotehnică
 • Tehnologia materialelor II
 • Infografică II
 • Software în Ingineria mecanică
 • Software baze de date
 • Limbă străină III
 • Educație fizică III
 • Pedagogie II
 • Organe de mașini I
 • Rezistența materialelor II
 • Metode numerice
 • Mașini și acționări electrice
 • Termotehnica
 • Mecanica fluidelor
 • Politologie
 • Noțiuni de drept
 • Limbă străină IV
 • Didactica specialității
 • Vibrații
 • Motoare termice pentru tracțiune
 • Toleranțe și control dimensional
 • Organe de mașini II
 • Organe de mașini II – proiect
 • Rezistența materialelor III
 • Construcția vehiculelor pentru transport pe sine
 • Fiabilitatea și mentenanța vehiculelor feroviare
 • Controlul calității în companiile feroviare
 • Instruire asistată de calculator
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
 • Dinamica vehiculelor de cale ferată I
 • Dinamica vehiculelor de cale ferată I - Proiect
 • Structuri portante ale vehiculelor de cale ferată
 • Structuri portante ale vehiculelor de cale ferată - Proiect
 • Instalații speciale și echipamente electronice pe vehicule feroviare remorcate
 • Tehnologia fabricării materialului rulant de cale ferată
 • Frâne pentru vehicule feroviare
 • Practica
 • Conducerea optimă a trenurilor
 • Comanda și reglarea vehiculelor de tracțiune
 • Tehnici pentru achiziții și prelucrări date
 • Sisteme de măsură și diagnoză a vibrațiilor
 • Vehicule pentru transport urban
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu
 • Examen de absolvire
 • Dinamica vehiculelor de cale ferată 2
 • Dinamica vehiculelor de cale ferată – Proiect
 • Tracțiune diesel 1
 • Tracțiune electrică 1
 • Tracțiune electrică – Proiect
 • Management
 • Încercarea materialului rulant de cale ferată
 • Cercetare experimentală a vcf
 • Confortul la materialul rulant
 • Vibrațiile vehiculelor feroviare
 • Calea ferată în contextul dezvoltării durabile
 • Fenomene de contact la vehiculele feroviare
 • Tracțiune diesel 2
 • Traciune diesel 2 – Proiect
 • Tracțiune electrică 2
 • Tracțiune electrică 2 – Proiect
 • Tehnica marilor viteze în transportul feroviar
 • Proiect de diplomă (2 săptămâni practică)
 • Proiect de diplomă
 • Exploatarea vehiculelor de cale ferată

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Transporturi

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Splaiul Independenței nr. 313, Corp JA 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer