Despre program

Masterul intitulat Micro și Nanomateriale are drept obiectiv principal pregătirea unor specialiști pentru cercetare științifică și învățământ în domeniul de avangardă al materialelor performante. Acest obiectiv este justificat de utilizările acestor materiale în nanotehnologie sau alte tehnologii specifice, în contextul tendinței actuale de miniaturizare și creștere a gradului de integrabilitate.

Planul de invățământ al programului de master de aprofundare Micro și Nanomateriale, are menirea de a asigura o aprofundare și, în același timp, o diversificare a cunoștințelor de baza însușite de studenți în cadrul învățământului de licență.

La întocmirea planului de învățământ s-a avut în vedere evoluția gamei de materiale oxidice și materiale care conțin componente oxidice din categoria celor cu aplicații în electronică, medicină, industria auto etc. produse pe plan mondial și, în parte și la noi și necesitatea asigurării absolvenților, atât cunoștințe fundamentale privind procesarea unor astfel de materiale, cât și crearea de deprinderi în producerea unor materiale cu proprietăți performante, impuse de anumite domenii de utilizare.

În acest sens, se pot menționa cunoștințe privind caracteristicile structurale ale micro și nanomaterialelor, corelațiile compoziție-structura-proprietăți la astfel de materiale, aprofundarea cunoștințelor privind rutele neconvenționale de sinteză pentru micro și nanomateriale, materiale cu proprietăți speciale, de tipul materialelor multifuncționale și inteligente, al biomaterialelor avansate, geopolimerilor, micro și nanocompozitelor. S-a urmărit și o compatibilizare a planului de învățământ cu planuri de învățământ din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv prin exprimarea ponderilor disciplinelor prin credite de studii.

Un alt obiectiv al masterului este acela de a oferi studenților o pregătire solidă, interdisciplinară care va face posibil să se răspundă la provocările dezvoltării științifice și nanoexperimente. Studenții vor învăța despre noi echipamente pentru fabricație, nanotehnologie și caracterizarea materialelor, dispozitivelor și sistemelor de dimensiuni nanometrice, care sunt necesare pentru executarea lucrărilor experimentale. Cunoștințele dobândite pot fi aplicate în domeniile biotehnologiei, biomedicină, farmacie, precum și tehnologiile informației și comunicării, printre altele.

Prin acest program se are în vedere asigurarea unor competențe și abilități de a lucra, ca specialist de materiale avansate, în echipe multidisciplinare.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Micro și nanomateriale ceramice
 • Micro şi nanomateriale polimerice
 • Materiale micro şi nanomaterialer multifuncţionale
 • Fizica nanostructurilor
 • Metode de caracterizare a nanomaterialelor
 • Cercetare ştiinţifică
 • Micro şi nanomateriale ceramice
 • Micro şi nanomateriale polimerice
 • Compozite micro şi nanostructurate
 • Micro şi nanomateriale cu proprietăți electrice și magnetice
 • Materiale micro și nanostructurate multifuncţionale
 • Biomateriale micro și nanostructurate avansate
 • Simulare și modelare la scară atomică
 • Proiect de colaborare cu industria mediului de afaceri pentru realizarea de materiale
 • Cercetare ştiinţifică
 • Compozite micro şi nanostructurate
 • Micro şi nanomateriale cu proprietăţi electrice şi magnetice
 • Bionanotehnologii
 • Nanotehnologii
 • Noţiuni de documentare ştiinţifică
 • redactarea şi prezentarea unei lucrări/raport ştiinţific şi managementul activităţii de cercertare
 • Cercetare ştiinţifică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Splaiul Independenței nr. 313, corp L 015

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer