Despre program

Absolvenții acestei specializări vor avea următoarele competențe: – Capacitatea de cunoaştere şi asimilare a cunoştinţelor teoretice privind constituţia structurii, transformările structurale şi proprietăţile materialelor de uz general şi avansate cu destinaţie specială (materiale inteligente, amorfe, nanostructurale, materialelor moderne cvasimetalice concurente şi asociative, materiale cu gradient structural şi funcţional, superaliajele şi compuşii lor intermetalici) – Cunoştinţe privind efectele constituţionale şi structurale ale procedeelor tehnologice prin care se realizează forma şi proprietăţile finale ale produselor metalice şi nemetalice – Cunoaşterea bazelor stiinţifice ale dependenţelor dintre structură şi proprietăţi şi ale influenţei structurii asupra comportării materialelor metalice în exploatare şi sub acţiunea solicitărilor mecanice, a acţiunii chimice a mediului, a temperaturii şi radiaţiilor – Abilităţi privind utilizarea metodelor de analiză a structurii şi proprietăţilor materialelor metalice şi a aparaturii care asigură determinarea acestora – Capacitatea de adaptare la noile tehnologii ale industriei de materiale, în limbi de circulaţie mondială, pe direcţii de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltare personală din oferta europeană şi mondială – Capacitatea de a realiza proiecte legate de elaborarea, caracterizarea şi testarea performanţelor materialelor, precum şi a proiectelor interdisciplinare din sfera materiologiei

Domeniu de licenta/master
Ingineria materialelor
Specializare
Ştiinţa materialelor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metalurgie fizică II
 • Teoria proceselor metalurgice
 • Bazele teoretice ale turnării
 • Agregate termice şi electrice
 • Proprietăţile materialelor
 • Automatizări
 • Bazele teoretice și tehnologice ale tratamentelor termice
 • Bazele teoretice și tehnologice ale procesării topiturilor metalice
 • Bazele teoretice și tehnologice ale deformării plastice
 • Teoria structurală a proprietăţilor materialelor
 • Materiale ceramice și polimerice
 • Coroziunea materialelor I
 • Practică
 • Materiale semiconductoare
 • Tratamente termice
 • Materiale metalice
 • Coroziunea materialelor II
 • Modelarea şi optimizarea în ştiinţa materialelor
 • Materiale cu proprietăţi şi destinaţie specială
 • Tehnologii de procesare a materialelor I
 • Metalurgia pulberilor II
 • Legislaţia mediului în industria de materiale
 • Analiza spectrală a materialelor
 • Procedee neconvenţionale de tratamente termice
 • Tratamente termochimice
 • Proiectarea şi utilizarea raţională a materialelor
 • Materiale amorfe si nanocristaline
 • Materiale compozite
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Algebră liniară și calcul diferențial
 • Chimia elementelor şi a compuşilor I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic
 • Comunicare
 • Introducere în ştiinţa materialelor
 • Educaţie fizică I
 • Limba străină I
 • Analiză matematică și geometrie analitică
 • Chimia elementelor şi a compuşilor II
 • Mecanică
 • Fizică I
 • Informatică aplicată
 • Introducere în ingineria materialelor
 • Educaţie fizică II
 • Matematici speciale
 • Fizică II
 • Cristalografie şi mineralogie
 • Chimie fizică
 • Rezistenţa materialelor
 • Introducere în tehnologia materialelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Infografică
 • Termotehnică
 • Electrotehnică
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Utilaje mecanice
 • Metalurgie fizică I
 • Dinamica fluidelor polifazice
 • Medii avansate de proiectare computerizată

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer