Despre program

Urmănd programele de studii ale Facultății de Inginerie a Instalațiilor, veti deveni: 

 • Ingineri proiectare
 • Ingineri montaj si executie
 • Ingineri managementul proiectelor
 • Ingineri exploatare si mentenanta
 • Ingineri vanzari si consultanta
Domeniu de licenta/master
Ingineria instalaţiilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Franceza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analyse
 • Algèbre linéaire
 • géométrie analytique et différentielle
 • Chimie
 • Physique
 • Géométrie descriptive
 • Dessin Technique
 • Utilisation des ordinateurs
 • Langue étrangère
 • Education physique
 • Matériaux pour les installations
 • Mécanique
 • Conception assistée par ordinateur
 • Technologie et montage des installations
 • Stage Pratique
 • Discipline facultative (Education physique
 • Langue étrangère technique
 • Culture et civilisation
 • Compléments des mathématiques
 • Compléments des physique)
 • Mathématiques avancées
 • Résistance des matériaux
 • Thermo technique
 • Hydraulique
 • Electrotechnique
 • Langue étrangère
 • Education physique
 • Thermique du bâtiment
 • Bâtiments
 • Eléments d'architecture
 • Conception assistée par ordinateur
 • Stage pratique
 • Discipline facultative (Education physique
 • Langue étrangère technique
 • L’histoire de la construction)
 • Machines hydrauliques
 • Machines électriques
 • Installations sanitaires
 • Installation de chauffage
 • Appareils thermiques
 • Organes de machines
 • Législation pour installations et bâtiments
 • Installations de ventilation et conditionnement
 • Installations électriques
 • Installations frigorifiques
 • Installations hydro édilitaires
 • Ecologie et protection de l'environnement
 • Stage pratique
 • Disciplines en option (Gestion énergétique des processus industriels / Gestion des eaux Discipline facultative (Conception assistée par ordinateur
 • Culture et civilisation
 • Physique du bâtiment)
 • Installations de ventilation et conditionnement
 • Installations électriques
 • Réseaux thermiques
 • Automatisation des installations
 • Discipline socio-humaniste
 • Assurance de la qualité des installations
 • Installations d'alimentation de gaz
 • Management et ressources humaines
 • Gestion économique et financière des entreprises
 • Marketing
 • Stage pratique pour élaboration du projet de diplôme
 • Disciplines en option (Pompes a chaleur / Processus et équipements thermiques industriels / Systèmes et équipements pour les eaux usées
 • Systèmes et équipements de protection aux bruits et vibrations / Utilisation de l’énergie non conventionnelle en installations / Installations hydrauliques industrielles
 • Systèmes électriques et électroniques de mesure en installations / Ventilation industrielle / Fiabilité des systèmes des installations
 • Réhabilitation des installations de chauffage / Gestion et exploitation des installations / Installations électriques spéciales ) Discipline facultative (Langue étrangère technique)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Facultatea de Inginerie a Instalatiilor din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti este o facultate de stat, acreditata, cu diplome recunoscute pe plan international si cu traditie de peste 60 de ani în domeniu.

Bd-ul Pache Protopopescu Nr. 66

Informatii despre Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o Universitate de stat, acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul: Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine, toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I - licență, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II – masterat (din care 3 sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale. 

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer