Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Despre program

Absolvenții acestei specializări vor avea următoarele competențe profesionale: – Pregătire multidisciplinară fundamentală în domeniul economic şi al ingineriei materialelor – Stabilirea cadrului general al tehnologiilor specifice şi coordonarea proceselor de obţinere, procesare şi caracterizare a materialelor metalice – Realizarea de analize economico-manageriale în unităţile producătoare şi procesatoare de materiale metalice – Conducerea optimală a sectoarelor de fabricaţie din industria de materiale – Efectuarea de studii de prognoză – Îndeplinirea activităţilor inginereşti, cu recunoaşterea rapidă şi conştientizarea corectă şi completă a condiţiilor de finalizare a acestora, identificarea competenţelor şi abilităţilor necesare şi recunoaşterea informaţiilor suplimentare ce trebuie cerute pentru finalizarea completă şi la termen a lucrărilor – Cunoaşterea nivelurilor ierarhice, schimbul eficient de informaţii pe nivel, înţelegerea constructivă a îndatoririlor primite de la – şi raportarea corectă şi la timp către – nivelul superior, aplicarea metodelor de partiţionare a activităţilor în etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a îndatoririlor – Adaptarea la noile tehnologii, documentarea completă şi la zi din surse de valoare (inclusiv informatice), in limbi de circulaţie mondială, pe direcţiile de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltarea personală, din oferta europeană şi mondială

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Ingineria elaborării fontei
 • Managementul proceselor de obţinere a metalelor neferoase
 • Tratamente termice și termochimice ale materialelor metalice
 • Managementul producţiei
 • Analiză economico-financiară
 • Legislaţia muncii
 • Managementul proceselor de deformare plastică
 • Managementul modelării şi optimizării proceselor în industria de materiale
 • Managementul strategic
 • Managementul proceselor de obţinere a aliajelor neferoase
 • Controlul analitic al calităţii produselor
 • Ingineria obţinerii oţelurilor
 • Conducerea optimală a sistemelor de fabricație
 • Fonte de a doua fuziune
 • Metalurgie fizică II
 • Teoria proceselor metalurgice
 • Agregate termice şi electrice
 • Proprietăţile materialelor
 • Automatizăr
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Utilaje mecanice
 • Metalurgie fizică I
 • Dinamica fluidelor polifazice
 • Introducere în ingineria materialelor II
 • Informatică managerială
 • Didactica specialităţii
 • Matematici speciale
 • Fizică II
 • Cristalografie şi mineralogie
 • Chimie fizică
 • Rezistenţa materialelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Introducere în ingineria materialelor I
 • Cultură organizațională
 • Pedagogie II
 • Termotehnică
 • Electrotehnică
 • Educaţie fizică II
 • Proiect aplicativ în informatică
 • Limba străină II
 • Pedagogie I
 • Algebră liniară și calcul diferențial
 • Chimia elementelor şi a compuşilor I
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic
 • Comunicare
 • Bazele economiei
 • Educaţie fizică I
 • Proiect managerial
 • Limba străină I
 • Psihologia educaţiei
 • Analiză matematică și geometrie analitică
 • Chimia elementelor şi a compuşilor II
 • Mecanică
 • Fizică I
 • Informatică aplicată
 • Bazele managementului I

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer