Protecția mediului în industria materialelor metalice

Despre program

Ca o verigă intermediară superioară, masteratul în specializarea propusă asigură legătura obiectiv necesară între învăţământul de licenţă şi cel de doctorat. Pregătirea inter şi multidisciplinară oferă absolvenţilor acestui program de master pârghii de gândire globală, care să le permită rezolvarea unor obiective aparţinând sistemelor natural-ecologic (calitatea mediului), social (calitatea vieţii), economic (eficienţă economică) şi tehnologic (calitatea proceselor tehnologice). Pe baza unor astfel de premise, cursantul dobândeşte, concret, abilităţi şi aptitudini privind: – conceperea de ecotehnologii şi ecoinstalaţii, a cărei finalitate este maximizarea calităţii mediului şi a vieţii; – eficienţa economică a activităţilor inginereşti în condiţii de prevenire a poluării industriale; – implementarea principiilor de management integrat calitate-mediu-securitatesănătate. Cu o diplomă de masterat în ingineria mediului, absolventul are certitudinea aplicării cunoştinţelor dobândite, direct în piaţa muncii.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele chimice ale generării poluanţilor
 • Metode de prevenire şi control a poluării
 • Rolul sustenabil al capitalului natural în industrie
 • Cercetare ştiinţifică I
 • Tehnici avansate de caracterizare a poluanţilor
 • Strategii şi politici de dezvoltare durabilă a mediului
 • Surse energetice de reciclare şi regenerabile
 • Cercetare ştiinţifică II
 • Tehnologii moderne de reintegrare a deşeurilor
 • Management integrat calitate - securitate - mediu
 • Ecotehnologii durabile de elaborare a materialelor metalice
 • Ecotehnologii durabile de procesare a materialelor metalice
 • Cercetare ştiinţifică III
 • Elaborare lucrare de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer