Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale

Despre program

Scopul principal urmărit în cadrul acestui master este de a se permite cursanților să se initieze în domeniul noilor tehnologii și a modalităților de utilizare rapida și eficientă a noilor evoluții în domeniul sistemelor mecatronice avansate, astfel încât să fie capabili să gândească la nivel sistemic, având în vedere complexitatea unui sistem mecatronic. Obiectivul primordial al acestui master este de a oferi studenţilor cunoştinţe despre infrastructură informațională și de comunicații a firmei moderne, despre transformarea managementului sub impactul tehnologiilor informaţiei şi de comunicații, şi în special cu privire la rolul strategic al sistemelor de informaţii în economia de astăzi. Masterul ISIA are drept obiectiv principal prezentarea și crearea abilităților de lucru cu cele mai noi tehnici, metode, modele și instrumente de dezvoltare și realizare a produselor și serviciilor în contextul intreprinderii moderne în care activitățile sunt asistate de calculator. Se vor crea abilitățile de lucru pentru modelarea proceselor de afaceri și de producție pentru sisteme complexe, sistemele integrate avansate.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Specializare
Inginerie industrială
Tip program
Master
Limba de predare
Franceza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Methodes d'Optimisation / Metode de optimizare
 • Modeles Economiquess / Modele economice
 • Analyse de la valeur et analyse fonctionelle / Analiza valorii şi analiză funcţională
 • Conception des produits industriels / Concepţia produselor industriale
 • Techniques de planification des projets / Tehnici de planificare a proiectelor
 • Research and internship/Cercetare ştiinţifică şi practică I
 • Analyse et suivi des projets / Analiza şi urmărirea proiectelor
 • Elements d'analyse financiere / Elemente de analiză financiară
 • Elements d'ergonomie / Elemente de ergonomie
 • Gestion de la production / Gestiunea producţiei
 • Conception assistée par ordinateur / Proiectarea asistată de calculator
 • Research and Internship/Cercetare ştiinţifică şi practică
 • Marketing / Marketing
 • Système de gestion de la qualité / Sistemul de management al calității
 • Analyse des coûts dans les projets industriels / Analiza costurilor în proiecte industriale
 • Systèmes d’organisation des entreprises / Sisteme de organizare a întreprinderilor
 • Gestion des Ressources Humaines / Managementul resurselor umane
 • Research and Internship/Cercetare ştiinţifică şi practică
 • Research
 • internship and disertation work/Cercetare ştiinţifică
 • practică şi elaborare disertaţie
 • Ethics/Etică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Splaiul Independenței nr. 313, Corp JE 105

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer