Despre program

Logistica industriala moderna contine toate activitatile legate de circuitul produselor, de la obtinerea materiei prime, esalonarea achizitiilor necesare productiei, transferul de documente si de produse intre unitatile aceleiasi firme, toate activitatile de productie, alimentare, transport, transfer, stocare intermediara in cadrul proceselor de productie,ambalare, pana la serviciul de relatii cu consumatorii, administrarea centrelor de distributie si a depozitelor, administrarea deseurilor si a rebuturilor, etc.

Intralogistica este arta de a optimiza, automatiza, integra și gestiona fluxul logistic de bunuri materiale cu fluxul de informații referitoare la aceste mărfuri în interiorul zidurilor unui centru de productie, centru de distribuție, sau depozit. Acesta poate cuprinde, de asemenea, fluxul logistic de materiale din cadrul unui lanț de aprovizionare întreg.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Mecanici 1
 • Mecanică 1
 • Chimie
 • Programarea Calculatoare 1
 • Știința Materialelor
 • Tratamente Termice și Termochimice
 • Desen tehnic 1
 • Inginerie Industrială
 • A11 (Limba Modernă 1 – Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Psihologia educației
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Educației fizică 1
 • Matematici 2
 • Fizică 1
 • Tehnologia Materialelor 1
 • Mecanica 2
 • Programarea Calculatoarelor 2
 • Rezistența Materialelor 1
 • Desen Tehnic 2
 • Logistica Industrială
 • Pedagogie 1
 • Educație fizică 2
 • Limba Modernă 2 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Matematici 3
 • Rezistența Materialelor 2
 • Organe de Mașini
 • Tehnologia Materialelor 2
 • Fizică 2
 • Desen Tehnic 3
 • Baze de Date
 • Economie
 • Pedagogie 2
 • Educație Fizică 3
 • Limba Modernă 3 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Matematici 4
 • Mecanisme
 • Proiectare asistată de calculator 1
 • Componente mecanice tipizate
 • Toleranțe
 • Informatica aplicată – Programare Orientată pe Obiecte
 • Management de proiect
 • Asigurarea calității
 • Practică 1
 • A22 (Electrotehnică
 • Mecanica fluidelor)
 • Didactica specialității
 • Educație fizică 4
 • Limba Modernă 4 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Proiectarea asistată de calculator 2
 • Managementul fluxurilor materiale
 • Control cu automate programabile în logistică
 • Bazele logistricii moderne
 • Identificarea în logistică
 • A31 (Metode de cercetare în logistică
 • Logistică)
 • A32 (Acționări pneumatice
 • Acționări Hidraulice)
 • Prototipare virtuală 1
 • Instruire asistată de calculator
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1
 • Proiectarea asistată de calculator 3
 • Management industrial
 • Sisteme de împachetare
 • Bazele sistemelor automatizate în logistică
 • Senzori industriali
 • Planificarea resurselor firmei
 • Practică 2
 • A33 ( Elemente de electronică și mediu de programare pentru fluxuri
 • Electronică aplicată)
 • A34 (Managementul comunicării și negocierii în afaceri
 • Managementul costurilor in logistica inversă multipolară)
 • Prototipare virtuală 2
 • Voluntariat 3
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pegagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
 • Examen absolvire. Nivel I
 • Implementarea roboților în sisteme de producție
 • Sisteme de alimentare
 • transport
 • transfer
 • Managementul alocării resurselor
 • Marketing industrial
 • Ingineria asistată de calculator 1
 • A41 (Operaționalitatea și managementul centrelor de distribuție
 • Managementul activităților logistice în echipă)
 • A42 (Mentenanța sistemelor logistice
 • Fiabilitatea sistemelor logistice)
 • Prototipare virtuală 3
 • Managementul și Proiectarea Sistemelor de Interfațare
 • Sisteme de paletizare. Înfoliere și depozitare
 • Managementul lanțului de furnizori
 • Logistica activităților de expediție și transport intern și internațional
 • Sisteme flexibile de fabricație
 • Pregătire proiect de diplomă
 • A43 (Modelarea și calculul structurilor logistice prin metoda elementului finit
 • Calculul structurlor logistice din materiale avansate)
 • Prototipare vitruală 4
 • Practică 3
 • Voluntariat 4
 • Management de proiect
 • Comunicare profesională
 • Engleză și introducere în limba română
 • Realitate virtuală și realitate augumentată
 • Baze de date
 • Proiect interdisciplinar

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer