Despre program

Geofizica este o ramură majoră a științelor Pământului care aplică principiile și metodele cantitative ale fizicii la studiul proprietăților fizice ale Pământului și al proceselor fizice care afectează globul terestru și atmosfera. Unul din obiectivele geofizicii este explorarea geofizică, adică studierea și explorarea interiorului Pământului, în vederea stabilirii caracteristicilor solurilor și rocilor și în vederea identificării și evaluării resurselor minerale utile.

Domeniu de licenta/master
Inginerie geologică
Specializare
Geofizică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Geometrie analitică și diferențială
 • Fizică I
 • Chimie
 • Geologie fizică I
 • Cristalografie
 • Paleontologie
 • Topografie
 • Analiză matematică și algebră liniara
 • Chimia proceselor naturale
 • Fizica Globului
 • Geologie fizică II
 • Mineralogie
 • Cartografie geologică
 • Limba Engleză I
 • Practică de specialitate (introducere în cartare geologică)
 • Educație fizică și sport I (facultativ)
 • Educație fizică și sport II (facultativ)
 • Educții diferențiale
 • Fizică II
 • Statistică
 • Petrologie endogenă
 • Rezistența materialelor
 • Stratigrafie
 • Geologie marină
 • Matematici speciale
 • Petrologie sedimentară
 • Mecanică
 • Hidraulică
 • Geodezie și GPS
 • Geologie structurală
 • Foraj și lucrări miniere
 • Practică de specialitate II (gravimetrie
 • magnetometrie)
 • Practică de specialitate II (electrometrie)
 • Principii de ecologie (facultativ)
 • Vulcanologie (facultativ)
 • Infografiă aplicată în geofizică I (GIS)
 • Hidrogeologie I
 • Tectonică
 • Gravimetrie
 • Prospecțiuni seismice I
 • Magnetometrie
 • Prospecțiuni seismice II
 • Prospecțiuni seismice- proiect
 • Seismologie
 • Infografică aplicată în geofizică II (CAD 2D/3D)
 • Limba Engleză II
 • . Practică de specialitate III (geofizica de sondă și prospecțiuni seismice)
 • Teledetecție/ metoda GeoRadar (opțional)
 • Seismica pasivă/Programare în MATLAB (opțional)
 • Investigarea geofizică a sondelor pentru resurse minerale/ Metode eectromagnetice utilizate în studii de mică adâncime (opțional)
 • Geotermie (facultativ)
 • Informatică aplicată ăn Geofizică (faculativ)
 • Discipline comune cu INGINEIRE GEOLOGICĂ (facultativ)
 • Geologie inginerească I
 • Interpretarea geologică a datelor geofizice I
 • Prospecțiuni electrice I
 • Prospecțiuni seismice III
 • Geofizică de sondă I
 • Zăcăminte de hidrocarburi I
 • Geologia României
 • Interpretarea geologică a datelor geofizice II
 • Interpretarea geologică a datelor geofizice II- proiect
 • Prospecțiuni electrice II
 • Prospecțiuni electrice II- proiect
 • Geofizică de sondă II
 • Geofizică de sondă II- proiect
 • Geofizică pentru mediu
 • Practică de specialitate
 • Tectonică globalăă/Detectarea geofizică a gaz hidraților (opțional)
 • Resurse minerale/ Poluarea și protecția apelor subterane I (opțional)
 • Geofizica teritoriului României/ Migrarea
 • analiza și modelarea de viteze în seismica de reflexie (opțional)
 • Legislație de mediu (facultativ)
 • Paleomagnetism (facultativ)
 • Examen de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Facultatea de Geologie și Geofizică provine din trei facultăți cu profil geologic și geofizic organizate dupムReforma Învățământului din 1948, actuală organizare a facultății oferind studenților: 3 programe de LICENȚĂ, 5 programe de MASTER, 15 conducători pentru ȘCOALĂ DOCTORALĂ DE GEOLOGIE. Activitatea de cercetare se desfășoară în contracte de cercetare cu: M.E.C., CNCSIS, CNFIS, Bancă Mondialムși unitățti specializate ca PETROM, GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamicムal Academiei, și multe altele, la care sunt angrenați și numeroși studenți.

Str. Traian Vuia, nr.6, Sector 2, Bucureşti, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer