Despre program

Programul de studii Electronică Aplicată – ELA pregătește ingineri specialiști în domeniile devenite clasice pentru electronică cât și în spectrul modern al acesteia. O caracteristică esențială a formării viitorului inginer de ELA este capacitatea acestuia de a se adapta cu ușurință la problematicile diverse din punct de vedere aplicativ, dar care au un numitor comun: „blocurile funcționale de baza” și „uneltele de asamblare”.

Unele cursuri care se află în listă sunt prescurtări.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră şi geometrie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor
 • Bazele electrotehnicii
 • Chimie
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Analiză matematică
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Bazele electrotehnicii
 • Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
 • Matematici speciale
 • Discipline opționale (Software pentru birotică
 • Grafică inginerească şi desen ethnic
 • Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice
 • Filozofie
 • Sociologie
 • Psihologie
 • Comunicare
 • Cultură şi civilizaţie europeană
 • Instituții politice şi administrative europene
 • Integrare europeană)
 • Discipline facultative (Servicii Internet
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Psihologia educaţiei
 • Pedagogie)
 • Semnale și sisteme
 • Materiale pentru electronică
 • Dispozitive electronice
 • Componente și circuite pasive
 • Programare obiect-orientată
 • Proiect - Semnale și programare
 • Materiale şi dispozitive
 • Circuite electronice fundamentale
 • E Circuite integrate digitale
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Circuite electronice
 • Educație fizică și sport
 • Discipline opționale (Macroeconomie
 • Microeconomie
 • Elemente de drept şi legislaţia afacerilor
 • Metode numerice
 • Teh.. CAD în realiz. modulelor electronice
 • Modele ale componentelor electr. pentru SPICE
 • Tehnologii de interconectare în electronica
 • Programare pe platformă Android
 • Management
 • Marketing)
 • Discipline facultative (Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Instrumente pentru dezvoltare software
 • Limba străină
 • Pedagogie
 • Didactica specialităţii)
 • Teoria transmisiunii informaţiei
 • Microunde
 • Circuite integrate analogice
 • Instrumentaţie electronică de măsură
 • Microcontrolere
 • Dispozitive şi circuite electronice
 • Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor
 • Practică
 • Prelucrarea digitala a semnalelor
 • Televiziune
 • Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor
 • Sisteme de comunicaţii
 • Electronică şi informatică industrial
 • Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Inginerie audio
 • Bazele ştiinţei informaţie
 • Programare aplicativă a interfețelor
 • Discipline opționale (Baze de date
 • Sisteme de operare) Discipline facultative (Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare
 • Educație fizica și sport
 • Instruire asistată de calculator
 • Verificare în proiectarea circuitelor
 • Managementul clasei de elevi) Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Sisteme electronice programabile
 • Imagistică medical
 • Electronică şi informatică medical
 • Procesoare electronice de putere
 • Grafică
 • Tehnologii de programare în Internet
 • Robotică
 • Testarea automată a echipamentelor şi a proceselor
 • Sisteme reconfigurabile de calcul
 • Calitate şi fiabilitate
 • Analiza asist. de calculator a circ. electr. de putere
 • Retele neurale si Sisteme Fuzzy
 • Practică pentru proiect licenţă
 • Discipline facultative (Electronică auto
 • Practică
 • Echipamente periferice)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer