Despre program

In tara noastra, printre primele abordari stiintifice ale unor probleme de tehnica a automobilelor sunt cele datorate profesorului inginer Aurel Persu, cunoscut mai ales prin brevetarea, proiectarea si realizarea “automobilului corect aerodinamic” (numit astfel de autorul sau) in anii 1922-1924. La Scoala Politehnica din Bucuresti, azi Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, intre anii 1924 si 1929, Aurel Persu a tinut un ciclu anual de conferinte intitulat “Tehnica automobilelor”. Desi nu exista o sectie de specializare in domeniul automobilelor, sporadic erau incluse in cursuri de inginerie mecanica si cunostinte privitoare la tehnica automobilelor. Intre anii 1940-1942 s-au constituit chiar discipline in acest domeniu: “Automobile” si “Automobile si tancuri” la sectia “Armament” de la Facultatea de Mecanica, ambele predate de conf. ing. Constantin Ghiulai. Intre anii 1942 si 1948, in cadrul Politehnicii, la Facultatea de Mecanica a functionat sectia de Transporturi Terestre, una din disciplinele de baza fiind “Automobile si Tractoare”, predata de conf. Ghiulai. In anul 1948, profesorul Constantin Ghiulai a publicat primul curs de nivel superior de automobile din tara noastra (C. Ghiulai “Automobile”, Editura Institutului Politehnic Bucuresti).

Domeniu de licenta/master
Ingineria autovehiculelor
Specializare
Autovehicule rutiere
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I
 • Algebră și geometrie analitică
 • Fizică
 • Chimie
 • Programare
 • Știința materialelor
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic
 • Limbă străină I
 • Educație fizică I
 • Psihologie educației
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Analiză matematică II
 • Modele de comunicare
 • Desen tehnic
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică I
 • Economie
 • Modelare 2D – AUTOCAD I
 • Control dimensional
 • Limbă străină II
 • Educație fizică II
 • Pedagogie I
 • Matematici speciale
 • Soft de aplicații în inginerie mecanică
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • Introducere în tehnica automobilului
 • Electrotehnică
 • Control dimensional
 • Modelare 3D – AUTOCAD II
 • Limbă străină III
 • Educație fizică III
 • Pedagogie II
 • Organe de mașini I
 • Rezistența materialelor II
 • Mecanisme
 • Mașini și acționări electrice
 • Termotehnică I
 • Mecanica fluidelor
 • DO1 (Politologie
 • Noțiuni generale de drept)
 • Limbă străină IV
 • Educație fizică IV
 • Bazele sistemelor automate
 • Elemente finite în ingineria mecanică
 • Dinamica autovehiculelor
 • Organe de mașini II
 • Organe de mașini – proiect
 • Termotehnică II
 • Electronică aplicată
 • Metode numerice
 • Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1
 • Instruire asistată de calculator
 • Psihologia personalității
 • Construcția și calculul motoarelor cu ardere internă
 • Contrucția și calculul motoarelor cu ardere internă – proiect
 • Echipament electric și electric auto
 • Transmisii pentru autovehicule
 • Automobile proiect I
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Fiabilitatea autovehiculelor
 • Vibrații mecanicel Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
 • Managementul clasei de elevi
 • Examen de absolvire
 • nivel I
 • Mecanisme auxiliare în industria autovehiculelor
 • Instruire practică
 • Sisteme de frânare
 • direcție și suspensie
 • Încercarea autovehiculelor
 • Diagnosticarea autovehiculelor
 • Controlul automat al sistemelor autovehiculelor
 • Automobile – proiect II
 • Proiectare asistată de calculator (CATIA)
 • DO1 (Controlul și atenuarea zgomotelor și vibrațiilor – ramura 1
 • Caroserii și structuri portante – ramura 2
 • Tractoare – ramura 3)
 • Fabricarea și repararea autovehiculelor
 • Fabricarea și repararea autovehiculelor – proiect
 • Mentenanța autovehiculelor
 • Protecția mediului și a resurselor
 • Proiect de diplomă
 • DO2 (Combustibili
 • lubrifianți și materiale speciale pentru autovehicule – ramura 1
 • Caroserii și structuri portante – ramura 2
 • Autovehicule și instalații speciale – ramura 3)
 • DO3 (Optimizarea grupului motor – transmisie – ramura 1
 • Autovehicule electrice și hibrid – ramura 2
 • Trafic rutier – ramura 3)
 • DO4 (Optimizarea energetică a motorului cu ardere internă
 • Legislație)
 • Managementul proiectelor
 • Activități specifice comerțului cu autovehicule
 • Conducere auto
 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale de specialitate
 • Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Transporturi

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Splaiul Independenței nr. 313, Corp JA 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer