Despre program

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvolta propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990. În prezent, oferta educatională de care se bucură peste 1400 de studenți, cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei carierei profesionale de succes. Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică și telecomunicații” (prin studii de licență, master și doctorat) și “Inginerie şi management” (prin studii de licență). Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză).

Toate premisele necesare realizării unui învâțământ superior modern și competitiv (educație și cercetare) sunt pe deplin îndeplinite: educație centrată pe student; colaborări ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor cu universități și companii de prestigiu din țară și din strainatate; stagii de practică ale studenților la companii naționale și multinaționale de renume; activități de cercetare fundamentală și aplicativă; resurse umane și materiale dintre cele mai performante.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • Elemente de fizică
 • Programarea calculatoarelor - Limbaje
 • Componente și circuite electronice passive
 • Informatică aplicată
 • Sport I
 • Matematici speciale
 • Ecuații diferențiale
 • Fizică superioară
 • Programarea calculatoarelor - Algoritmi
 • Dispozitive electronice
 • Teoria circuitelor electrice
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană I
 • Grafică asistată de calculator
 • Bazele electrotehnicii
 • Teoria semnalelor
 • Materiale pentru electronică
 • Circuite integrate digitale
 • Circuite electronice fundamentale
 • Metode numerice
 • Măsurări în electronică și telecomunicații
 • Microunde
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Circuite integrate analogice
 • Sisteme cu circuite integrate digitale
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Comunicare interpersonală și de grup
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană II
 • Sisteme cu circuite integrate analogice
 • Microprocesoare
 • Optoelectronică
 • Teoria informației și codării
 • Bazele sistemelor de achiziții de date
 • Ingineria programării
 • Electronică de putere
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Tehnologia microsistemelor electronice
 • Prelucrarea numerică a semnalelor
 • Elemente de reglare și control
 • Microcontrolere
 • Televiziune
 • Surse de alimentare
 • Senzori și traductoare
 • Instrumentație virtuală
 • Sisteme cu FPGA
 • Microelectronică
 • Tehnici de comunicații
 • Elemente de testare automată
 • Tehnologii de prelucrare a informației
 • Prelucrare numerică a imaginilor
 • Managementul proiectelor
 • Practică
 • Circuite analogice de înaltă frecvență
 • Sisteme cu logică nuanțată
 • Sisteme integrate
 • Sisteme de achiziții de date
 • Managementul financiar al firmei
 • Marketing
 • Activitate de cercetare proiectare
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Examen de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer