Despre program

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră
 • Analiză matematică
 • Bazele fabricației
 • Chimie
 • Educație fizică și sport
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Engleză tehnică
 • Fizică
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic
 • Germană tehnică
 • Matematici speciale
 • Materiale
 • Mecanică
 • Pedagogie
 • Practică
 • Programarea calculatoarelor
 • Tehnici de comunicare
 • Termotehnică
 • Toleranșe și control dimensional
 • Tratamente termice
 • Statistică
 • Rezistența materialelor
 • Organe de mașini
 • Mecanisme
 • Practică
 • Managementul calității
 • Mecanica fluidelor
 • Mecanică
 • Germană tehnică
 • Grafică asistată de calculator
 • Istoria tehnicii și creativitate
 • Electronică
 • Analiza cu elemente finite
 • Bazele așchierii și generării suprafețelor
 • Bazele fabricației pieselor din mase plastice și compozite
 • Bazele proceselor de deformare plastică
 • Comanda digitală a proceselor de fabricație
 • Ecologia sistemelor de fabricație
 • Grafică asistată de calculator
 • Mașini de prelucrare prin deformare plastică
 • Mașini unelte
 • Managementul firmei
 • Marketing
 • Organe de mașini
 • Practică
 • Proiectarea pentru mediu
 • Proiectarea produselor
 • Proiectarea sculelor așchietoare
 • Tehnologii de prelucrare prin așchiere
 • Tehnologii de sudură
 • Tehnologii neconvenționale
 • Tehnologii și echipamente de asamblare
 • Tehnologii și sisteme flexibile de fabricație
 • Scule pentru proiectarea lemnului
 • Susținerea proiectului de diplomă
 • Tehnologii criogenice
 • Tehnologii de prelucrare a lemnului
 • Tehnologii de prelucrare pe MU-CN
 • Tehnologii de prelucrare prin așchiere
 • Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Programarea CNC
 • Proiectare tehnologică asistată de calculator
 • Proiectarea dispozitivelor
 • Mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice de prelucrare
 • Metode numerice
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Ingineria fabricației
 • Logistică
 • Management industrial
 • Fabricație pieselor din plastic și compozite
 • Fiabilitate asistată de calculator
 • Fiabilitate și mentenanță
 • Activități de cercetare și proiectare

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii de Maşini

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.
B-dul Muncii 103-105

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer