Despre program

Programul de master Managementul Serviciilor şi Reţelelor are ca principal obiectiv furnizarea cunoştinţelor tehnice şi abilităţilor manageriale necesare planificării, achiziţionării, operării şi evaluării reţelelor şi sistemelor de comunicaţii din punct de vedere al performanţelor acestora în prelucrarea volumelor de trafic corespunzătoare diferitelor servicii, cu respectarea deopotrivă a cerinţelor utilizatorilor şi a normelor internaţionale de specialitate în vigoare. În acest sens, programul de master se adresează celor care sunt sau aspiră a deveni manageri în departamentele IT&C ale firmelor sau agenţiilor guvernamentale, în condiţiile unui climat tehnic şi economic în continuă dezvoltare şi diversificare. Datorită dinamicii deosebite a domeniului de telecomunicaţii, se va urmări împletirea aspectelor de principiu cu exemple vizând cele mai noi tendinţe tehnologice din acest domeniu. Aceste obiective se pot realiza prin: – Aprofundarea cunoştinţelor absolvenţilor studiilor de licenţă din domeniul electronic şi de telecomunicaţii în direcţia managementului unor servicii şi reţele diversificate – Crearea condiţiilor schimburilor universitare atât la nivelul studenţilor, cât şi al cadrelor didactice şi racordarea acestora la preocupările de ultimă oră în plan european şi internaţional – Atragerea actorilor economici importanţi din domeniu (operatori, companii dezvoltatoare de echipamente, dezvoltatori de aplicaţii, organisme de reglementare, alte companii interesate de domeniul comunicaţiilor) în pregătirea studenţilor din acest domeniu Programul de master MSR oferă programe de dublă diplomă sau stagii de pregătire la TELECOM SUDPARIS, EVRY, FRANTA Potenţialii candidaţi vizaţi de programul de master MSR aparţin unor grupuri ţintă, constituite din absolvenţi ai studiilor universitare de licentă cu diplomă de absolvire în domeniile: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie electrică, Ingineria sistemelor, Inginerie şi management (numai Specializarea Ingineria economică în domeniul electric, electronic şi energetic).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Arhitecturi pentru retele şi servicii
 • Sisteme de timp real şi distribuite
 • Planificarea serviciilor şi retelelor
 • Mobilitatea in retelele wireless
 • Proiect de cercetare şi documentare
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S1
 • Baze de date pentru telecomunicatii
 • Evaluari de performanță
 • Aplicatii şi servicii internet
 • Simularea retelelor de telecomunicatii
 • Managementul securitatii retelelor şi serviciilor
 • Proiect de cercetare–dezvoltare in specialitate
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S2
 • Retele wireless de senzori
 • Sisteme integrate de management
 • Tehnologii de acces şi transport
 • Software de telecomunicatii
 • Proiect integrator de cercetare
 • Cercetare ştiinţifică şi practică S3
 • Cercetare ştiinţifică
 • practică şi elaborare disertaţie
 • Etică şi integritate academică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer